Knihovna otevírá Šachový koutek Eduarda Lendla

Moravská zemská knihovna spravuje jednu z největších sbírek šachové literatury v Evropě. Budoval ji od 50. let knihovník a šachista Eduard Lendl. Právě proto nese šachový koutek v 1. patře knihovny jeho jméno. Otevřen bude 26. dubna v 15h. Na vybavení koutku, na aktuálním doplňování šachového fondu i na dalších šachových aktivitách spolupracuje MZK se Šachovým svazem ČR

Eduard Lendl (1893 – 1976) vystudoval český a francouzský jazyk na FF UK a dlouho působil jako učitel. V dubnu 1948 byl přeložen do Státní pedagogické knihovny v Brně, kde začal systematicky budovat sbírku šachové literatury, která je základem současného šachového fondu Moravské zemské knihovny. Sám šachy aktivně hrál za brněnský klub Duras, trénoval, věnoval se výchově mládeže i činnosti rozhodčího. Řada vynikajících šachistů za ním do knihovny chodila pravidelně studovat knihy ze šachové sbírky, zejména záznamy šachových partií, jichž jsou knihy o šachu plné. Šachu se věnoval i jeho syn Jiří Lendl a amatérsky i vnuk Ivan Lendl, oba však více prosluli díky své tenisové kariéře.

Šachový fond MZK čítá téměř 5 500 svazků a dodnes je považován za jeden z největších v Evropě. Ve spolupráci se Šachovým svazem ČR je fond aktuálně doplňován o tuzemské i zahraniční tituly. Část fondu je digitalizována, jako například spisy Metoděje Garguláka, který po mnoho let sbíral šachové partie mistra světa Alexandra Aljechina (1892 – 1946). Partie přepsané na stroji a někdy i ručně malované jsou dostupné v Digitální knihovně.

Šachový koutek Eduarda Lendla nabízí zájemcům výběr literatury z uvedené sbírky, pro studium v knihovně i půjčení domů. Současně jsou zde také tři místa, kde si lze přehrávat partie z knih i si zahrát zápas. Šachy i hodiny si lze v knihovně vypůjčit oproti čtenářské průkazce. Koutek bude za přítomnosti zástupců Šachového svazu i MZK slavnostně otevřen 26. dubna od 15h. Při té příležitosti se zájemci mohou zúčastnit simultánní partie s Davidem Navarou, českým šachistou, který patří do světové špičky. Ostatní mohou simultánku sledovat v živém přenosu v kavárně v MZK, zde navíc bude doprovázena zasvěceným komentářem. Pro otevření koutku nahrál krátkou video-zdravici také tenista Ivan Lendl. 

Jsem moc rád, že MZK pečuje o šachový archiv čítající přes 5000 svazků. Myslím si, že zřízení šachového koutku v největší knihovně na Moravě je skvělý nápad, který bude propagovat královskou hru mezi návštěvníky knihovny, ale také otevře cestu k jedné z největších šachových sbírek v Evropě. Pevně věřím, že slavnostní otevření šachového koutku spojené se simultánkou velmistra Navary rozvine hlubokou spolupráci MZK s brněnskými oddíly a podobné akce se budou na půdě knihovny konat pravidelně,“ uvedl při této příležitosti předseda Šachového svazu ČR Martin Petr. 

Kontakt:  Martina Šmídtová, martina.smidtova@mzk.cz, tel.: 777 465 297

Poslední aktualizace: 24.06.2022, 17:32