Konference o expresionismu

Moravská zemská knihovna v Brně ve spolupráci s Ústavem české literatury a komparatistiky FF UK v Praze, Ústavem bohemistiky FF JČU v Českých Budějovicích, Ústavem české literatury a knihovnictví FF MU v Brně a Goethe Institutem pořádá mezinárodní konferenci Brněnský expresionismus v poli meziválečné literatury. Konference se uskuteční ve dnech 7. a 8. září 2016 v budově Moravské zemské knihovny v Brně.

Další informace je možné získat na adrese expresionismus.mzk.cz.

Poslední aktualizace: 10.08.2016, 14:58