Moravská zemská knihovna zve na výstavu o broumovské a rajhradské klášterní knihovně

Kláštery byly vždy nositeli vzdělanosti, jejich knihovny představovaly a ty zachované dodnes představují pokladnice knih vzácných nejen po stránce obsahové, ale i z hlediska poznání historie knihy. Benediktinský řád je nejstarším mnišským řádem, kláštery Broumov a Rajhrad patří k nejstarším u nás. Jejich knihovny obsahují velkou řadu cenných rukopisů či starých tisků, které jsou dodnes hojně badatelsky využívány. Právě tomuto tématu se věnuje výstava Knihovny benediktinských klášterů Broumov a Rajhrad, jejíž vernisáž spojená se speciální prohlídkou proběhne 10. dubna.

Výstava představuje stručnou historii benediktinského řádu v Evropě a v naší zemi s důrazem na kláštery v Rajhradě a v Broumově. Prezentuje architektonický a stavební vývoj areálů obou klášterů především z hlediska historie jejich unikátních a bohatých knihoven, včetně vybudování, vybavení a výzdoby knihovních sálů. Návštěvníci se seznámí s knihovními fondy obou klášterů, s ukázkami vzácných rukopisů i starých tisků, s typy knižních vazeb, knižního kování, druhy psacích materiálů i hlavními typografickými prvky vyskytujícími se ve svazcích jednotlivých knihoven. V neposlední řadě se návštěvníci dozvědí informace o zásadách péče o uložené knihovní fondy a také o restaurátorských zásazích na nejvzácnějších svazcích.

Výstava bude představena jako dvojvýstava. Bude k vidění paralelně v Rajhradě i v Broumově, vždy s důrazem na tu kterou konkrétní knihovnu. Tu budou zastupovat především hojné ukázky knihovního fondu, které zájemcům na základě provenienčních znaků představí knihovny jiných osob a institucí zachované dnes v obou klášterních knihovnách. Prezentovány budou také restaurátorské zásahy na knihách provedené podle moderních zásad v posledních letech. Stranou zájmu nezůstanou ani zásady péče o knihovní fond, jakými jsou sledování klimatu v knihovním sále a depozitářích.

Výstava byla připravena v rámci projektu NAKI II Brána moudrosti otevřená: Barokní kulturní dědictví klášterů Broumov a Rajhrad: ochrana, restaurování, prezentace. Více informací naleznete na webu projektu: http://www.branamoudrosti.cz.

CO: Knihovny benediktinských klášterů Broumov a Rajhrad. Výstava věnována klášterním knihovnám v Broumově a Rajhradě.
KDY: 11. dubna – 27. října 2019
KDE:  Benediktinský klášter Rajhrad – Památník písemnictví na Moravě, Klášter 1, Rajhrad

Doprovodný program:
CO: Knihovny benediktinských klášterů Broumov a Rajhrad. Vernisáž výstavy spojená se speciální prohlídkou knihovny a nových sbírek moderního umění v majetku rajhradského opatství
KDY: 10. dubna 2019, 17 hod.
KDE: Benediktinský klášter Rajhrad – Památník písemnictví na Moravě, Klášter 1, Rajhrad

Kontaktní osoby:
Lucie Heilandová, Lucie.Heilandova@mzk.cz, 541 646 158
Jindra Pavelková, Jindra.Pavelkova@mzk.cz, 541 646 223

Poslední aktualizace: 03.04.2019, 18:26