MZK představuje dílo Jiřího Mahena, nejznámějšího knihovníka

Ve středu 22. května uplyne 80 let od smrti Jiřího Mahena, zakladatele Veřejné knihovny města Brna, organizátora a propagátora knihovnictví v celém meziválečném období ČSR. Moravská zemská knihovna připomene jeho zásluhy o rozvoj tohoto oboru výstavou „Jiří Mahen knihovník národní“, ale také pravidelným cyklem Oči Brna. U příležitosti vernisáže 22. 5. v 15h bude také slavnostně pokřtěna publikace Jaromíra Kubíčka Dějiny veřejných knihoven v českých zemích.

Knihovny v celé ČR si letos připomínají významné výročí, je to přesně sto let od okamžiku, kdy byl přijat pokrokový knihovnický zákon, který ukládal každé obci zřízení a financování obecní knihovny. Dodnes se tak ČR může pyšnit nejhustší sítí knihoven nejen v Evropě, ale na celém světě. Již dva roky poté byl Jiří Mahen, který se do té doby věnoval spíše žurnalistice, práci v divadle či pedagogické činnosti, ustaven knihovníkem pro Velké Brno. U knihovnictví pak již zůstal po zbytek života, stal se ředitelem městské knihovny v Brně i starostou Spolku veřejných obecních knihovníků.

Na výstavě v MZK se návštěvník seznámí s názory Jiřího Mahena na knihovnictví, vzpomínkami jeho tehdejším spolupracovníků v knihovně, vystaveny budou jeho knihy, odborné i populárně naučné, věnované fungování knihoven. Mahen však nebyl jen knihovníkem, byl také autorem divadelních her, drobných próz, pohádek pro děti, psal verše a osm let byl například redaktorem Lidových novin. I toto jeho dílo má na výstavě svůj prostor, stejně jako Mahenovy knihy o rybách a rybářství, jehož byl vášnivým vyznavačem. Výstava je pak doprovázena karikaturami Mahena, z pera takových umělců, jako byl Josef Lada, Adolf Hoffmeister nebo Jaroslav Král.

Cyklus Oči Brna pak návštěvníkům přímo ve foyer MZK promítne známé i méně známé fotografie Jiřího Mahena doplněné o citace z jeho knih či vzpomínky jeho přátel, k vidění budou oficiální portréty i rodinné fotografie Mahena s jeho blízkými. I zde budou vystaveny knihy i časopisy s Mahenovou tvorbou, ale díky interaktivní obrazovce jimi návštěvník může virtuálně listovat a seznámit se tak blíže s jejich obsahem. Zajímavé pasáže jsou navíc pro větší přehlednost zvýrazněny.

Zahájení výstavy bude také doprovázet křest publikace Dějiny veřejných knihoven v českých zemích, jejímž autorem je Jaromír Kubíček, dlouholetý ředitel Moravské zemské knihovny. Kniha postihuje dějiny knihoven od počátku 19. století, kdy Jan Leopold Šeršník založil v Těšíně první veřejnou knihovnu, až do roku 1989. V podobě stručného kalendária kniha postihuje i významné události v týkající se knihovnictví až do roku 2006.

Výstava v Galerii MZK i v rámci cyklu Oči Brna potrvá od 22.5. do 26.6.

Doprovodný program k výstavě:

  • Úterý 28. 5., 18.00 – Archimédův bod (promítání televizního filmu o životě Jiřího Mahena za účasti herečky Zdeny Herfortové)
  • Úterý 11. 6., 18.00 – Jiří Poláček: Mahen a ti druzí (přednáška doc. PhDr. Jiřího Poláčka, CSc., předsedy Společnosti Jiřího Mahena

Kontakt: Martina Šmídtová, martina.smidtova@mzk.cz, tel.: 777 465 297

Poslední aktualizace: 22.05.2019, 18:42