MZK realizuje dotaci EU pro zkvalitnění služeb čtenářům

MZK realizuje dotaci EU pro zkvalitnění služeb čtenářům

Projekt "Zkvalitnění služeb a ochrana fondu kulturního dědictví v MZK" s registračním číslem CZ.06.3.33./0.0/0.0/16_027/0007457 je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem Integrovaného regionálního operačního programu s názvem Zkvalitnění služeb a ochrana fondu kulturního dědictví v MZK je zlepšení podmínek pro uchovávání, prezentaci, zabezpečení a ochranu knihovního fondu Moravské zemské knihovny v Brně. Jedná se o rekonstrukci prostor a rozšíření technologií hlavní budovy Moravské zemské knihovny s cílem zlepšit ochranu knihovního fondu a zázemí pro návštěvníky.

Výsledky stavební části projektu budou:

 • zrekonstruované a modernizované atrium a konferenční sál – vyřešen problém zatékání stropu
 • rekonstruovaná a zateplená část venkovní fasády, modernizace kamerového systému
 • vybudování zádveří s posuvnými dveřmi u vstupních dveří do budovy z ulice Kounicova
 • rekonstrukce vestavěných květináčů ve foyer
 • modernizace a úprava systému měření a regulace (MaR)
 • rekonstrukce chladících kompresorů, modernizace knižních výtahů
 • výměna dieselagregátu, kompletní rekonstrukce WC pro veřejnost

Dále bude pořízeno a realizováno:

 • doplnění zařízení pro digitalizaci dat – nová digitalizační linka
 • nové úložiště dat, nový firewall
 • nové vybavení konferenčního sálu, nové projekční zařízení (k výstavnímu cyklu Oči Brna)
 • nové přístroje pro restaurování a čištění knih
 • digitalizace mikrofilmů, zrestaurování části knihovního fondu – 20 ks nejvzácnějších středověkých rukopisů, starých tisků a prvotisků
 • obnova části interiéru ve studovnách (koberce, regály, terminály pro čtenáře, skenery)

Projekt probíhá od poloviny roku 2018 do podzimu roku 2021.

MZK realizuje dotaci EU pro zkvalitnění služeb čtenářům

Poslední aktualizace: 22.10.2018, 10:23