MZK se po rekonstrukci opět otevírá, čtenářům do 19 let nabízí registraci zdarma

Po plánované dvou a půl měsíční uzavírce otevře Moravská zemská knihovna pro veřejnost opět v pondělí 16. září. Už v pátek 13. září si ale zájemci budou moci objednávat knihy z elektronického katalogu. Čtenářům do 19 let navíc nabízí registraci zdarma.

Během letošních letních měsíců se podařilo kompletně opravit sociální zařízení u půjčoven a studoven. V půjčovně s volným výběrem došlo k výměně knižních regálů. Badatelům ve studovně periodik poslouží nové, lepší osvětlení. Oprava se dotkla i nákladních výtahů, které jsou nyní spolehlivější a zajišťují rychlejší dopravu knih ze skladu do půjčovny ke čtenáři. Největší zásah si vyžádalo atrium, odkud byly vyvezeny tuny hlíny, betonu a další suti. Prostor, kterým původně zatékalo, dostal několik nových vrstev hydroizolace a novou betonáž. „Stavební úpravy jsou jen částečně viditelné. Co je na první pohled patrné je zateplení budovy, což zlepšilo ochranu fondu, výrazné jsou úpravy atria nebo úplná proměna sociálních zařízení. Atrium pak čeká ještě druhá fáze rekonstrukce, ta se však odehraje až v letních měsících příštího roku. Je to z toho důvodu, abychom co nejméně omezovali čtenáře ve využití služeb naší knihovny. Atrium bude doplněno o dřevěnou terasu a rádi bychom jej pak zpřístupnili v režimu tiché zóny čtenářům,“ uvedl ředitel knihovny Tomáš Kubíček.

Rekonstrukce je součástí projektu Zkvalitnění služeb a ochrana fondu kulturního dědictví v MZK spolufinancovaného EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Kromě stavebních úprav se projekt zaměřuje na zkvalitnění datových uložišť a podporu digitalizace. Během léta MZK zakoupila zařízení a software pro digitalizaci a archivaci zvukových nahrávek, které knihovna shromažďuje stejně jako povinné výtisky knih. „Digitalizace zvukových dokumentů nebude jednorázovou záležitostí. Přestože dnes již převažuje online distribuce hudebních nahrávek, do knihovny neustále docházejí nově vydané nosiče,“ doplnil vedoucí sekce vývoje, výzkumu, inovací a digitalizace Petr Žabička. Celkový rozpočet projektu IROP činí přes 94 milionů korun, z čehož necelých 49 milionů zahrnuje stavební část prací. Realizace záměru potrvá do podzimu roku 2021.

Zároveň s otevřením knihovny MZK rovněž nabízí čtenářům do 19 let roční registraci do knihovny zdarma, což poznají zejména studenti prvních ročníků vysokých škol. Zaregistrovaní čtenáři mají v MZK řadu výhod; především si mohou objednávat knihy ze skladu jak k prezenčnímu studiu, tak k zapůjčení domů. Získají také přístup k dennímu tisku a časopisům, aktuálním i starším vydáním. S průkazkou také mohou využít plný obsah digitální knihovny (www.digitalniknihovna.cz/) i plné texty vědeckých článků v rámci licencovaných elektronických zdrojů, odkud mohou citovat za podpory profesionálních citačních manažerů. Jako registrovaní čtenáři dostanou přístup ke knihovní wifi, kopírování a tisku, ale například i k půjčování tabletů a elektronických čteček. Čtenáři mohou knihovnu od 16. září navštěvovat zatím v omezené otevírací době, ve všední dny od 8:30 do 19 hodin. Plný provoz včetně sobot pak bude obnoven až se začátkem akademického roku na vysokých školách 30. září.

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Lokajová, Jana.Lokajova@mzk.cz, tel.: 778 462 480

Poslední aktualizace: 12.09.2019, 11:29