MZK se zapojila do mezinárodní kulturního hackathonu Coding da Vinci

Kulturní hackathon pro otevřená digitální kulturní data Coding da Vinci Ost3, který se pod záštitou Saské státní knihovny - Státní a univerzitní knihovny Drážďany (SLUB) poprvé uskuteční v roce 2022, zavítá do příhraničního trojúhelníku Německa, Polska a České republiky a spojí aktéry z oblasti kultury a technologií. Cílem je překročit stávající hranice mezi kulturou a technologiemi, více propojit instituce a odborníky z oblasti programování, designu a her v příhraničním trojúhelníku, rozvíjet nové přístupy k našemu kulturnímu dědictví a ukázat širokému publiku možnosti, které otevřená kulturní data nabízejí. Projekt byl zahájen minulý týden, zapojené kulturní instituce se poprvé virtuálně setkají 5. a 7. října.

Knihovny, archivy, muzea a památkové instituce disponují cennými informacemi zachycenými ve starých tiscích, rukopisech, archiváliích, obrazech, uměleckých dílech nebo dokonce v předmětech denní potřeby. 12. – 13. 2. 2022 se sejdou němečtí, čeští a polští vývojáři a zástupci všech zapojených kulturních institucí, aby společně vyvíjeli kreativní softwarové produkty. Výsledkem mohou být aplikace, webové stránky, aplikace pro virtuální realitu a rozšířenou realitu, vizualizace dat a hry, které nabídnou veřejnosti novou, zajímavou formu zpřístupnění kulturního dědictví. Na přípravu prototypů je sedm týdnů. Na začátku dubna pak budou výsledky prezentovány veřejnosti a odborná porota vybere vítěze hackathonu. Kromě MZK a SLUB je do projektu zapojená například Vratislavská univerzita z Polska, uskupení Schlösserland Sachsen nebo Státní umělecké sbírky Drážďany.

Johanna Jahn z projektového týmu Digital Collection Management Saské státní agentury pro muzea (Staatliche Kunstsammlungen Dresden) k tomu uvádí: „Považuji za vzrušující, že se v rámci hackathonu spojují instituce ze tří zemí, aby znovu objevily sbírkové poklady. Pro saská muzea je to dobrá příležitost otevřít své sbírky, vyzkoušet nové formáty a získat zcela jiný pohled na možnosti opětovného využití digitalizovaných sbírkových fondů."

„Podobného hackathonu se účastníme poprvé, i když jsme o podobném využití našich digitalizovaných sbírek uvažovali již delší dobu. Můžeme nabídnout zajímavé soubory digitalizovaných grafik a historických map, včetně ceněné Mollovy mapové sbírky, nebo ucelené virtuální sbírky dokumentů k historii Brna. Těšíme se, že díky tomuto projektu může vzniknout něco zajímavého nejen pro naše čtenáře, ale pro širokou veřejnost, což třeba zvýší povědomí o kulturním bohatství, o které se staráme,“ komentuje zapojení do projektu Coding da Vinci Petr Žabička, náměstek ředitele MZK.

Projekt Coding da Vinci v Německu probíhá od roku 2014 a od roku 2019 je financován Německou spolkovou kulturní nadací. Do různých kulturních hackathonů se zde zapojilo přibližně 2000 účastníků, kteří na základě stovek datových souborů z téměř 300 kulturních institucí vytvořili řadu inovativních aplikací – od pexesa až po aplikace s rozšířenou realitou nebo online únikovou hru. Zájemci z řad vývojářských firem, designerů či herních studií se mohou hlásit přes webové stránky projektu.

Coding da Vinci - The Culture Hackathon je financován z programu Kultur Digital německé Spolkové kulturní nadace jako společný projekt Německé digitální knihovny, Výzkumného a kompetenčního centra pro digitalizaci v Berlíně (digiS), Nadace Open Knowledge Německo a Wikimedia Německo. Coding da Vinci Ost³ 2022 je rovněž podporováno Státním programem digitalizace pro vědu a kulturu Svobodného státu Sasko.

Kontakt:
Anne Liebscher – hlavní koordinátorka projektu Coding da Vinci Ost³ 2022
E-mail: anne.liebscher@slub-dresden.de

Petr Žabička – koordinátor projektu za MZK

E-mail: petr.zabicka@mzk.cz

Poslední aktualizace: 05.10.2021, 12:57