Římské legie na jihu Moravy, včera a dnes

Kdy: 17. 6. – 17. 8. 2020
Kde: Foyer / 4. patro

Kolekce fotografií pořízená pracovníky Archeologického ústavu AV ČR Brno zachycuje atraktivní archeologické nálezy a jejich rekonstrukce z doby, kdy armáda císaře Marca Aurelia krátkodobě ovládla část dnešní Moravy. Artefakty pocházejí z okolí Pálavy, z oblasti podél toku Dyje, kde se nacházely tisíce vojáků slavných římských legií, a především z návrší Hradisko u Mušova na území dnešních Pasohlávek, kde si vojsko vybudovalo své ústřední ležení.

Kontaktní osoba: Mgr. Martina Šmídtová, 541 646 134, Martina.Smidtova@mzk.cz

Vstup zdarma

Přihlaste se k našim akcím na Facebooku.

Poslední aktualizace: 19.06.2020, 14:22