Sbíráme nominace do soutěže Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2020

Moravská zemská knihovna v Brně (MZK) již 3. rokem ocení nejlepší veřejné knihovny Jihomoravského kraje. Soutěž proběhne v kategoriích Komunitní knihovna jihomoravského kraje 2020, a nově bude letos oceněna i KNIHOVNICKÁ OSOBNOST JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2020.

Cílem soutěže je iniciovat, motivovat a podpořit zejména menší knihovny v kraji k proměně v moderní komunitní centra, napomáhající nejen k hodnotnému kulturnímu rozvoji a poznání, ale posilující též komunitní život. Součástí aktuální koncepce rozvoje knihoven pro rok 2021 až 2027 je mimo jiné snaha budovat knihovny jako „vzdělávací, kulturní a komunitní centra, místa bezpečného, neformálního a demokratického prostoru k setkávání lidí, místních občanských skupin i organizací podporujících dialog o aktuálních místních potřebách, prioritách a zájmech.“

Ocenění Knihovnická osobnost Jihomoravského kraje 2020 si klade za cíl podpořit a ocenit aktivní knihovníky a současně motivovat ostatní kolegy a zřizovatele knihoven (obce) k podpoře smysluplné práce a činnosti, jenž reprezentují veřejné knihovny.

Knihovny mohou na ocenění Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2020 (v různých kategoriích dle velikosti obcí a měst) i na cenu KNIHOVNICKÁ OSOBNOST JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2020 nominovat jejich zřizovatelé, provozovatelé a vedoucí regionálních oddělení pověřených knihoven Jihomoravského kraje v termínu od 1. 9. do 30. 9. 2020.

Následně pak proběhne vyhlášení absolutního vítěze napříč kategoriemi v rámci ocenění TOP KOMUNITNÍ KNIHOVNA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2020.

Pravidla soutěže včetně formulářů k nominaci naleznete zde.


Kontakt:
Tiskový mluvčí - Mgr. Radoslav Pospíchal, pospichal@mzk.cz, tel.: 541 646 119, mob.: 778 462 480

Poslední aktualizace: 14.09.2020, 09:49