Sto let zákona o knihovnách

 

Právě v těchto dnech si knihovny v celé České republice připomínají století od schválení přelomového dokumentu, zákona o knihovnách. Zákon o veřejných knihovnách obecních byl schválen Národním shromážděním 22. července 1919 s účinností od 30. 7. 1919. Jako přelomová se ukázala povinnost pro každou větší obec zřídit veřejnou knihovnu „na doplnění a prohloubení vzdělanosti všech vrstev obyvatelstva“. Díky tomu má dodnes Česko jednu z nejhustších sítí knihoven na světě a občané svoji knihovnu vždy na blízku.

Co dalšího zákon přinesl:

  • každá knihovna musela mít půjčovnu knih, čítárnu časopisů a příruční knihovnu
  • knihovny musely mít jazykovou sekci pro národnostní menšinu v dané obci
  • 20 % z knihovního fondu musela být naučná literatura
  • náklady na provoz knihovny hradila obec
  • každá knihovna měla být spravována knihovní radou, o každodenní provoz se měl starat knihovník

Do deseti let od platnosti zákona vzrostl počet veřejných knihoven v Československu o 484 %. Jak je to s hustotou sítě knihoven dnes? Česká republika má podle ČSÚ 10,6 milionu obyvatel, v roce 2018 fungovalo 5317 knihoven. Tedy na každých 2000 obyvatel připadá jedna knihovna.

Poslední aktualizace: 23.07.2019, 11:07