Tobolkova medaile i letos do Brna

Na největší knihovnické konferenci v České republice - Knihovny současnosti získala dnes medaili Z. V. Tobolky Za významný přínos k rozvoji českého knihovnictví Lenka Dostálová z MZK. Z Brna vede Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukce knihoven a je neúnavnou propagátorkou nových a neotřelých řešení prostor knihoven se zřetelem na nové trendy a potřeby.

Ředitel MZK Tomáš Kubíček pak získal mediali za celoživotní přínos českému knihovnictví.

Dalšími oceněnými byli:

  • Miloslav Linc, Městská knihovna v Praze 
  • Roman Dub, Městská knihovna Písek 
  • Lenka Dostálová,  Moravská zemská knihovna v Brně 
  • Zdeněk Matušík, Národní knihovna ČR 

Gratulujeme!

Tobolkova cena za rok 2023

Zdroj: SDRUK

Mgr. Lenka Dostálová

Vystudovala Filozoficko-přírodovědeckou fakultu, obor Informační studia a knihovnictví na Slezské univerzitě v Opavě, v roce 2014 získala titul Mgr.

Svou profesní činnost v oblasti knihovnictví zahájila již v roce 2006, kdy pracovala v Knihovně J. Mahena v Brně. V roce 2019 přešla do Moravské zemské knihovna v Brně, kde bylo právě založeno Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukce knihoven (dále jen Centrum). 

Kolegyně Dostálová svými aktivitami postupně naplnila poslání nového Centra https://mcvrk.mzk.cz/. Vybudovala webové stránky centra, které dnes obsahují bohatý souhrn informací k výstavbě a rekonstrukci knihoven, např. standardy, doporučení, zdroje financování, příklady dobré praxe a další. Iniciovala a realizovala projekt na vybudování Databáze novostaveb a rekonstrukcí knihoven v ČR. Ve své práci se věnuje především metodice, poradenství, přednáškové činnosti, spolupracuje na vydávání doporučení a publikací věnovaných prostorám knihoven (např. Jak řídit knihovnu, Knihovna v obci, Veřejné knihovny Jihomoravského kraje 2015-2021), je autorkou mnoha článků v odborném knihovnickém tisku (Čtenář, Duha, U nás, Bulletin SKIP). V letošním roce vydala informativní brožuru pro knihovníky a zřizovatele „Knihovna – srdce obce“, na které spolupracovala společně s Ing. arch. Tomášem Hořavou. Je realizátorkou výstavy „re(VIZE) knihoven 21. století – prostor – funkce – příležitost“.

Její metodická činnost má i mezinárodní přesah. Je členkou pracovní skupiny Architecture Group organizace LIBER, jejímž cílem je sdílet společný zájem a partnerství s dalšími specialisty. V českém prostředí spolupracuje s Fakultou architektury Vysokého učení technického v Brně, především s mladými studenty z ateliéru Občanské stavby.

V roce 2022 iniciovala praktický seminář pro knihovníky a zřizovatele/provozovatele knihoven „Jak na prostory knihoven“; ty proběhly v Brně, Ostravě i v Praze.

Odkazy:

Slovník českých knihovníků

Seznam prací v Souborném katalogu ČR

Seznam prací v Databázi knihovnické literatury

 

Prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.

Vystudoval magisterské studium bohemistiky a historie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a v roce 1999 na téže škole získal titul PhD. V roce 2008 se stal docentem na  Univerzitě Karlově v Praze a v roce 2013 získal titul profesor na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Jako vědecký pracovník působil v Moravském zemském muzeu a na Akademii věd, jako pedagog pak působil na JČU, UPOL a dosud vyučuje na Univerzitě Karlově. 

 

V roce 2014 se stal ředitelem Moravské zemské knihovny v Brně, kterou vede dodnes. Je také členem Ústřední knihovnické rady. Působí i v dalších knihovnických orgánech a sdruženích.

Tomáš Kubíček je autorem několika literárně-vědných publikací, z nichž nejznámější jsou Literární Morava, Česká literatura v německých překladech a část svého díla věnoval i Milanu Kunderovi - Středoevropan Milan Kundera nebo Milan Kundera (neztracen) v překladech.

Poslední aktualizace: 13.09.2023, 11:14