Umělcem v Bělorusku: Nastassja Kudasavová a Sjarhej Kalenda

V neděli 16. května přijeli do České republiky běloruští spisovatelé Nastassja Kudasavová a Sjarhej Kalenda. Spisovatelé byli pozvaní na rezidenční pobyt, který vznikl na popud Am-basády nezávislé běloruské kultury, Centra experimentálního divadla a Moravské zemské knihovny. Pobyt tvůrců organizuje a financuje Moravská zemská knihovna a zajišťuje je jeho sekce České literární centrum.

Rezidenční pobyt je naplánován až do 16. června, přičemž oba spisovatele čeká série autor-ských čtení a besed na univerzitách a v divadlech osmi českých měst. Závěrečnou akcí jejich kulturního programu je čtení a diskuse v Divadle Husa na provázku v pondělí 7. června. Besedy s běloruským autorem Sjarhejem Kalendou se zúčastní také ředitel Moravské zemské knihovny prof. Tomáš Kubíček: „S napětím doufáme, že se bude s našimi rezidenty moci setkat i publi-kum na otevřené scéně. Jsem rád, že naše pozvání mělo tak velkou odezvu v Bělorusku a současně i v české kulturní obci. Především to druhé ukazuje, že hodnoty jako svoboda proje-vu a solidarita jsou v naší zemi platné, a to první pak, že v tomto smyslu má Česká republika v Bělorusku stále dobrou pověst.“

Program autorského čtení a besed

24. 5. Zlín
Městské divadlo Zlín /moderuje Patrik Lančarič/
dopoledne: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

24. 5. Liberec
Divadlo F. X. Šaldy, Liberec
dopoledne: Technická Univerzita v Liberci /moderuje Jakub Železný/

26. 5. Plzeň
Divadlo J. K. Tyla, Plzeň /moderuje Zdeněk Janál/
dopoledne: Západočeská univerzita v Plzni

27. 5. Ostrava / Opava
Národní divadlo moravskoslezské, Divadlo "12", Ostrava /moderuje Sandra Procházková/
dopoledne: Slezská univerzita v Opavě

31. 5. Olomouc
Divadlo na cucky, Olomouc
dopoledne: Univerzita Palackého v Olomouci

3. 6. Hradec Králové
Klicperovo divadlo, Hradec Králové
dopoledne: Univerzita Hradec Králové

7. 6. Ústí nad Labem
Činoherní studio, Ústí nad Labem
dopoledne: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

7. 6. Brno
Centrum experimentálního divadla, Divadlo Husa na provázku

Čtení a debaty budou zároveň streamované na internetu. Stream najdete na FB adresách zapojených institucí a na:

Kontakt

Sjarhej Smatryčenka
ambasada@ced-brno.cz
+420 774 232 897

Poslední aktualizace: 17.05.2021, 11:52