Ungar-Kafka – Mezinárodní literární sympozium

Dne 5. října 2023 se na Nové radnice koná Mezinárodní literární sympozium - Ungar-Kafka.

Hermann Ungar byl německy píšící prozaik, dramatik a československý diplomat z pražského literárního okruhu. Ungar se narodil v Boskovicích ve významné židovské rodině. Sympozium uvede mj. přednášky dvou předních německých znalců díla Franze Kafky a německy psané literatury z českých zemí – Reinera Stacha a Jürgena Serkeho. Přehled života a díla podá prof. Ingeborg Fiala-Fürst, rozbor Ungarova díla doc. Milan Uhde, prof. Jiří Munzar pak popíše literární krajinu Boskovicka. Sympozium nabídne také setkání s vnučkou Hermanna Ungara a svým bohatým programem připomene výročí obou vynikajících autorů.

Akci pořádá Německý kulturní spolek region Brno ve spolupráci se Statutárním městem Brnem. Sympozium je součástí celoročního programu festivalu Meeting Brno.

Více na: https://www.meetingbrno.cz/events/ungar-kafka-mezinarodni-literarni-sympozium/.

Poslední aktualizace: 12.09.2023, 10:00