Vyhlášení 1. ročníku veřejné projektové soutěže MZK

Moravská zemská knihovna v Brně vyhlašuje 1. ročník veřejné projektové soutěže. Hlavním cílem soutěže je podpora a rozvoj vědecké činnosti MZK. Projektová soutěž je zaměřena na vytvoření podmínek pro kvalitní vědeckou práci a její prezentaci. Do projektové soutěže se mohou hlásit uchazeči s ukončeným vysokoškolským vzděláním. MZK chce pro rok 2018 podpořit projekty v celkové částce 3,5 milionu korun. 

Stručně o návrhu projektu:

  1. Zpřístupnění fondů a obsahu fondů MZK formou publikačních výstupů
  2. Zpřístupnění fondů MZK formou elektronického zpracování
  3. Dějiny knihy a knihoven, dějiny české literatury a kultury
  4. Prezentace kulturního dědictví ČR on-line
  5. Tematické bibliografie a jejich badatelské zpracování
  • Téma projektu volí navrhovatel.
  • V návrhu smí být uveden pouze jeden hlavní řešitel. 

Kdo může žádat?

O projektovou podporu mohou žádat vědečtí a odborní pracovníci, kteří dokládají svoji erudici prostřednictvím odborného životopisu a soupisu odborné bibliografie a předloží rozpracovaný projekt s jasně stanovenými závazky publikačními a s rozpočtovou strukturou, a to v předloženém formuláři žádosti. Jako nepovinnou přílohu lze doložit doporučující dopis. 

Lhůta pro předložení žádosti?

Termín pro podání žádosti o projektovou podporu je 15. listopadu 2017. 

Jak žádat?

Vyplněný formulář žádosti o projektovou podporu se posílá pouze elektronicky projektové administrátorce na email biskova@mzk.cz, zasílá se:

  1. Kompletně vyplněný formulář projektové žádosti.
  2. Dobrovolnou přílohou jsou doporučující dopisy, které zvyšují kredibilitu žadatele o projektovou podporu.

Na výše zmíněný kontakt se můžete obracet s dotazy ohledně formální stránky žádosti.

Podmínkou pro přijetí návrhu projektu do veřejné soutěže je odevzdání kompletně vyplněného formuláře projektové žádosti, který se vyplňuje dle pokynů v Podmínkách veřejné soutěže a řešení projektu kap. 2 NÁVRH PROJEKTU. 

Jak probíhá posuzování žádosti?

O přidělení projektové podpory a její výši rozhoduje vědecká rada MZK a statutární zástupce MZK. Zásadními kritérii při posuzování jsou:

a) Soulad se základními cíli Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Moravské zemské knihovny v Brně.
b) Vědecká závažnost a aktuálnost řešené problematiky.
c) Koncepce a metodika řešení.
d) Reálnost dosažení cílů/výstupů projektu.
e) Přiměřenost a rozvržení finančních nákladů.

O výsledku projektové soutěže budete informováni na webu MZK a také emailem od projektové administrátorky do konce roku 2017.

PřílohaVelikost
formular_projektove_zadosti_mzk.xlsx28.79 KB
podminky_projektove_souteze_mzk.pdf400.03 KB

Poslední aktualizace: 06.10.2017, 10:37