Vyhlášení ceny Premia Bohemica 2020

Moravská zemská knihovna v Brně na základě pověření ministra kultury České republiky vyhlašuje přijímání nominací na cenu Premia Bohemica. Cena je určena zahraničnímu bohemistovi, který se ve své zemi zasloužil ve výrazné míře o propagaci české literatury.

Do roku 2001 cenu udělovala Nadace Český literární fond, v letech 2002–2011 Obec spisovatelů (za podpory NČLF). S podporou Obce spisovatelů ji od roku 2017 uděluje Moravská zemská knihovna v Brně.

O udělení ceny rozhodne komise složená z předních literárních vědců z univerzitních i akademických pracovišť v České republice a z dřívějších laureátů ceny. V minulosti cenu získali například Susanna Rothová (1993), Oleg Malevič (1998), Christa Rothmeierová (1999), Reiner Kunze (2004), István Vörös (2005), Edgar de Bruin (2008), Andrzej Czcibor-Piotrowski (2011) či v prvních obnovených ročnících Urs Heftrich (2017) a Robert B. Pynsent (2018). Poslední laureátkou ceny se stala v roce 2019 italská bohemistka, profesorka Annalisa Cosentino.

Nominace, spolu se zdůvodněním návrhu, je možné zasílat do 1. 3. 2020 na adresy premiabohemica@mzk.cz nebo Moravská zemská knihovna, Premia Bohemica, Kounicova 65a, 601 87 Brno.

Více informací naleznete:
Wikipedia
Ústav pro českou literaturu AV ČR

Kontakt

PhDr. Soňa Šinclová
sinclova@mzk.cz

Poslední aktualizace: 24.01.2020, 14:46