Vyhlášení nominací Cena Premia Bohemica 2024

Moravská zemská knihovna v Brně na základě pověření ministra kultury ČR vyhlašuje přijímání nominací na cenu Premia Bohemica za rok 2024. Cena je určena za významný přínos bohemistice v zahraniční. Nominováni mohou být jak zahraniční bohemisté či bohemistky, tak překladatelé a překladatelky, kteří se ve své zemi zasloužili ve výrazné míře o propagaci české literatury a kultury.

Do roku 2001 cenu udělovala Nadace Český literární fond, v letech 2002–2011 Obec spisovatelů (za podpory NČLF). S podporou Obce spisovatelů ji od roku 2017 uděluje Moravská zemská knihovna v Brně.

O udělení ceny rozhodne komise složená z předních literárních vědců z univerzitních i akademických pracovišť v České republice a z dřívějších laureátů ceny. V minulosti cenu získali například Susanna Roth (1993), Oleg Malevič (1998), Christa Rothmeier (1999), Reiner Kunze (2004), István Vörös (2005), Edgar de Bruin (2008), Andrzej Czcibor-Piotrowski (2011), či v prvních obnovených ročnících Urs Heftrich (2017), Robert B. Pynsent (2018) a Annalisa Cosentino (2019), Xavier Galmiche (2020), Dorota Dobrew (2021), Alessandro Catalano (2022). Posledním laureátem se stal v roce 2023 Stefan Michael Newerkla.

Nominace spolu se zdůvodněním návrhu je možné zasílat do 14. 4. 2024.

  • prostřednictvím formuláře ZDE
  • listině na adresu Moravská zemská knihovna v Brně, Premia Bohemica, Kounicova 65a, 601 87 Brno.

Více informací naleznete:

Kontaktní osoba:

  • Jitka Jílková
  • jitka.jilkova@mzk.cz 

Poslední aktualizace: 19.03.2024, 19:30