Zkušební přístup do databází EBSCO Ultimate a kolekce eknih

Až do konce března si můžete vyzkoušet přístup do nových kolekcí elektronických zdrojů od společnosti EBSCO.

Odkazy pro přímé vstupy naleznete níže. Tyto zdroje můžete prohledávat současně výběrem databází na této stránce.

1) Academic Search™ Ultimate –  nabízí více než 12 400 plnotextových akademických časopisů, magazínů a periodik, ale také zprávy, zápisy, knihy a videa pokrývající doslova každou z akademických disciplín od astronomie, antropologie, biomedicíny, inženýrství, zdraví, práva a literárních věd až po matematiku, farmakologii, gender studies nebo zoologii. Tisíce plnotextových časopisů v angličtině i jiných původních jazycích z Evropy, Asie, Oceánie a Latinské Ameriky umožní studentům a vědcům pohled na jejich studium a výzkum z více globální perspektivy.

  • více aktivních plnotextových recenzovaných časopisů
  • více aktivních plnotextových časopisů indexovaných ve SCOPUSu a WEB OF SCIENCE
  • více aktivních plnotextových časopisů indexovaných v oborových bibliografiích: _SCIFINDER®, PSYCINFO®, GEOREF, EI COMPENDEX, EMBASE_® ad.
  • více mezinárodního plnotextového obsahu z Evropy, Asie, Oceánie a Latinské Ameriky

Více informací o databázi Academic Search™ Ultimate v AJ

2) Business Source Ultimate nabízí nejrozsáhlejší pokrytí plného textu v oblasti ekonomie, financí, marketingu, managementu a dalších příbuzných oborů.

Více informací o databázi Business Source Ultimate v AJ

3) eBook Academic Collection - světově nejobsáhlejší kolekce o bezmála 150 000 akademických titulech. Multioborová kolekce nabízí eknihy pokrývající široké spektrum akademických oborů od ekonomie a obchodu, přes vědu, medicínu a strojírenství až po humanitní obory. Hluboký záběr informací dostupných v této databázi zaručuje, že uživatelé naleznou relevantní prameny pro své vědecké potřeby. Návody na stahování e-knih: mobilní aplikacePC.

Více informací o databázi eBook Academic Collection v AJ

Poslední aktualizace: 11.02.2017, 14:39