Zkušební přístup do muzikologických zdrojů

Až do 7. listopadu si můžete vyzkoušet přístup do následujících muzikologických databází na platformě EBSCOhost:

RILM Abstracts of Music Literature with Full Text

RILM Abstracts of Music Literature with Full Text obsahuje přibližně milión stránek plného textu z více než 200 periodik z 50 zemí ve 40 jazycích, publikovaných od začátku 20. století až do současnosti. Většina obsahu začíná již od prvního čísla časopisu a pokrývá plný text od začátku do konce každého obsaženého titulu. Kromě akademických článků a recenzí obsahuje tato databáze nekrology, editorialy, korespondenci, inzeráty, zprávy a jiné. (více informací v anglickém jazyce)

RILM Music Encyclopedias

RILM Music Encyclopedias je unikátní plnotextová kolekce 41 historických i současných encyklopedií vydaných v letech 1775 až 2015 o celkovém rozsahu témeř 80 000 stránek. Poskytuje mezinárodní přehled a přístup k obsahu v klíčových jazycích muzikologického výzkumu jako je angličtina, němčina, francouzština, italština, dánština a řečtina. Jedná se o první komplexní kolekci s encyklopedickým obsahem pokrývajícím nejdůležitější obory, pole a témata historické muzikologie a etnomuzikologie. Soustředí se na specifická témata od populární hudby, opery, blues a gospelu přes hudební nástroje až po nahrávanou hudbu hudební skladatelky. (více informací v anglickém jazyce)

Pro vstup do databází pouzijte tento odkaz EBSCOhost a vyberte požadovaný zdroj.

Dejte nám prosím vědět, zda vás databáze zaujaly. S případnými dotazy se obraťte na Michala Škopa: michalskop@mzk.cz.

Přehled o dalších licencovaných zdrojích předplácených v MZK získáte na stránce mzk.cz/databaze.

Poslední aktualizace: 05.10.2016, 07:37