Antonín Rejcha znovunalezený / Antoine Reicha redécouvert

Antonín Rejcha znovunalezený / Antoine Reicha redécouvert

Jana Franková – François-Pierre Goy

Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2021.
743 stran

ISBN 978-80-7051-312-5

Rozebráno

Dostupné online ve formátu PDF (44,34 MB)
Errata (PDF, 515 kB)

Katalog MZK

Poslední aktualizace: 21.11.2022, 16:07