Bohemistický seminář 2016

Moravská zemská knihovna v Brně z pověření Ministerstva kultury ČR vyhlašuje: 

Bohemistický seminář 2016

Brno — Olomouc — Lysice — Kunštát

Program semináře je zaměřen na současnou českou literaturu, na setkání s autory, diskuse a kulturní pořady. Účastníci semináře navštíví Brno, Olomouc, Lysice a Kunštát, kde je pro ně připraven literárně zaměřený program a setkání se současnou literaturou, jejími tvůrci i s předními osobnostmi literární vědy, i historický exkurz k areálové tematice literárních dějin.

Program semináře tak zahrnuje setkání se spisovateli, autorská čtení, teoretické a literárněhistorické přednášky, na překládání české literatury orientované dílny i možnost seznámit se s literárním provozem.

Termín konání:
14.–18. 7. 2016
 
Účastníci semináře si hradí cestovní výlohy a účastnický poplatek ve výši 80 €. Poplatek zahrnuje ubytování, účast na semináři, společnou dopravu v ČR, občerstvení a další.

Přihlášky laskavě zasílejte na adresu bohemistickyseminar@mzk.cz nebo bohemistickyseminar@gmail.com nejpozději do 5. 6. 2016.

Těšíme se na setkání,

Prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D., Moravská zemská knihovna v Brně

PřílohaVelikost
bohem_seminar_2016.pdf123.86 KB

Poslední aktualizace: 01.06.2016, 11:08