Výstava: Budování mostů. Daniel Arnošt Jablonský v Evropě raného osvícenství.

Jablonský2

Kdy: 29. srpna – 30. září 2016
Kde: Galerie MZK / přízemí

Prostřednictvím putovní výstavy představují Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského život a dílo Daniela Arnošta Jablonského (1660–1741), vnuka J. A. Komenského. D. A. Jablonský se narodil poblíž Gdaňska jako druhý syn v rodině Petra Figula a Alžběty rozené Komenské. Po studiích na univerzitě ve Frankfurtu nad Odrou a delším stipendijním pobytu v Oxfordu nastoupil dráhu duchovního. Roku 1693 byl povolán na místo dvorního kazatele u berlínského dvora. Jablonský byl duchovním a teologem reformovaného (kalvínského) vyznání, které bylo velmi blízké teologickým názorům Jednoty bratrské. Značného renomé získal mj. také jako orientalista a hebraista (např. připravil edici hebrejsky psaného starého zákona).

Kontaktní osoba: Romana Macháčková – Romana.Machackova@mzk.cz 

Vstup volný

Výstava: Budování mostů. Daniel Arnošt Jablonský v Evropě raného osvícenství.
Výstava: Budování mostů. Daniel Arnošt Jablonský v Evropě raného osvícenství.
Výstava: Budování mostů. Daniel Arnošt Jablonský v Evropě raného osvícenství.
Výstava: Budování mostů. Daniel Arnošt Jablonský v Evropě raného osvícenství.
Výstava: Budování mostů. Daniel Arnošt Jablonský v Evropě raného osvícenství.
Výstava: Budování mostů. Daniel Arnošt Jablonský v Evropě raného osvícenství.
Výstava: Budování mostů. Daniel Arnošt Jablonský v Evropě raného osvícenství.
Výstava: Budování mostů. Daniel Arnošt Jablonský v Evropě raného osvícenství.
Výstava: Budování mostů. Daniel Arnošt Jablonský v Evropě raného osvícenství.
Výstava: Budování mostů. Daniel Arnošt Jablonský v Evropě raného osvícenství.
Výstava: Budování mostů. Daniel Arnošt Jablonský v Evropě raného osvícenství.

Poslední aktualizace: 20.09.2016, 18:45