Exkurze v Moravské zemské knihovně

exkurze


Kdy: pondělí 13. června 2016 / 17.00
Kde: Konferenční sál / přízemí

Exkurze pro širokou veřejnost.
Cílem exkurzí je netradiční seznámení s druhou největší knihovnou, jejími službami a zázemím pro odborné činnosti.

Exkurze jsou zaměřeny tematicky, každý měsíc mohou účastníci nahlédnout do jiných prostor, seznámit se s jinými činnostmi, s nimiž se jako čtenáři běžně nesetkají v duchu myšlenky těchto exkurzí: Poznejte knihovnu jinak!


Tématem poslední prohlídky před prázdninami bude digitalizace dokumentů.

 

Moravská zemská knihovna je jednou z hlavních institucí podílejících se na digitalizaci národního kulturního dědictví. V letech 2011-2015 se jako partner podílela ve spolupráci s Národní knihovnou ČR na dosud nejrozsáhlejším digitalizačním projektu s názvem Národní digitální knihovna. MZK bude usilovat o pokračování masové digitalizace i po skončení udržitelnosti projektu, tj. po roce 2019.

Kromě odborného výkladu s ukázkami vyhledávání již digitalizovaných dokumentů přes nové webové rozhraní vás pozveme k návštěvě digitalizačního pracoviště. 

Garanti odborné části exkurze:

MgA. Michal Indrák, Ph.D., vedoucí odboru digitalizace

Mgr. Lenka Damborská, vedoucí oddělení správy digitálních dokumentů

 

Součástí prohlídky bude návštěva běžně nepřístupných prostor.

S ohledem na omezený počet míst je nutné se předem přihlásit prostřednictvím registračního formuláře (viz níže) nebo osobně na informačním pultu v přízemí knihovny.

 

Věděli jste, že:

- v průběhu projektu Národní digitální knihovna se podařilo zdigitalizovat 26 milionů stran (tj. více než 100 tisíc svazků)...

- v roce 2015 se podařilo naplnit plán digitalizace 3 000 000 stran....

- na digitalizované dokumenty je odkazováno přímo z knihovního katalogu Vufind. Odkaz je pojmenován jako "Digitalizovaný dokument"...

Kontakt: Mgr. et Mgr. Monika Kratochvílová

Vstup volný

Přihlaste se k našim akcím na Facebooku.

Registrace uzavřeny

PřílohaVelikost
Digitalizace_a_digitalni_knihovna_mzk_damborska.pdf1.11 MB
Exkurze v Moravské zemské knihovně
Exkurze v Moravské zemské knihovně
Exkurze v Moravské zemské knihovně
Exkurze v Moravské zemské knihovně
Exkurze v Moravské zemské knihovně
Exkurze v Moravské zemské knihovně
Exkurze v Moravské zemské knihovně
Exkurze v Moravské zemské knihovně
Exkurze v Moravské zemské knihovně
Exkurze v Moravské zemské knihovně
Exkurze v Moravské zemské knihovně

Poslední aktualizace: 04.08.2016, 08:03