Exkurze v Moravské zemské knihovně

Kdy: pondělí 12. září 2016 / 17.00
Kde: Malý sál / 6. patro

Exkurze pro širokou veřejnost.

Cílem exkurzí je netradiční seznámení s druhou největší knihovnou, jejími službami a zázemí pro odborné činnosti.

Exkurze jsou zaměřeny tematicky, každý měsíc mohou účastníci nahlédnout do jiných prostor, seznámit se s jinými činnostmi, s nimiž se jako čtenáři běžně nesetkají v duchu myšlenky těchto exkurzí: Poznejte knihovnu jinak!

Téma exkurze v září: Aleph či VuFind aneb Jak efektivně vyhledávat informace .

Popularizační formou se seznámíte s možnostmi prohlížečů Aleph a VuFind, soubornými katalogy, na jejichž budování se podílí MZK, a možnostmi služby EOD. Současně se dovíte, jak funguje meziknihovní výpůjční služba a co všechno nabízí.

A samozřejmě navštívíme prostory, které nejsou běžně přístupné.

Součástí exkurze bude na závěr vědomostní kvíz o knihovnách.  Cenou pro vítěze bude nově vydaná reprezentativní publikace Moravská zemská knihovna. Její historie, současnost, vize (autor Tomáš Kubíček).

Věděli jste, že

  • OPAC je zkratka pro elektronický katalog?
  • v OPAC MZK nenajdete všechny tituly, které má knihovna ve svém fondu?.
  • některé starší tituly je stále nutné hledat v naskenovaných lístkových katalozích?
  • k digitalizaci si můžete objednat všechny tituly, u kterých najdete v záznamu logo projektu EOD? [1]

 

Témata příštích exkurzí:

10. 10.  Rukopisy a staré tisky v MZK (7. 10. si připomeneme výročí 530 let od vydání první tištěné knihy v Brně)

7.  11.  Exkurze v rámci Týdne vědy a techniky

12. 12.  Služby pro veřejnost (11. 12. si připomínáme otevření knihovny pro veřejnost, ke kterému došlo již v roce 1883)

 

Kontakt: Mgr. et Mgr. Monika Kratochvílová

Vstup volný.


[1] Vztahuje se na díla, která nepodléhají autorskému zákonu.

Registrace uzavřeny

Výklad v malém sále ke službě EOD
Výklad ke službě EOD
Prezentace nových e-čteček v zahraničních knihovnách
Jak fungují nové e-čtečky-instruktáž
Ukázky nových typů e-čteček v MZK

Poslední aktualizace: 12.09.2016, 18:56