Exkurze v Moravské zemské knihovně

Kdy: pondělí 10. října 2016 / 17.00
Kde: Malý sál / 6. patro

Exkurze pro širokou veřejnost.

Cílem exkurzí je netradiční seznámení s druhou největší knihovnou, jejími službami a zázemí pro odborné činnosti.

Exkurze jsou zaměřeny tematicky, každý měsíc mohou účastníci nahlédnout do jiných prostor, seznámit se s jinými činnostmi, s nimiž se jako čtenáři běžně nesetkají v duchu myšlenky těchto exkurzí: Poznejte knihovnu jinak!

Téma exkurze v říjnu:

Rukopisy a staré tisky v MZK

(Věděli jste, že 7. 10. uplynulo již 530 let od vydání první tištěné knihy v Brně?...)

Návštěva studovny rukopisů a starých tisků s odborným výkladem a ukázkami.

První brněnskou tištěnou knihou je Agenda Olomucensis.

Město Brno se stalo třetím městem (po Plzni a Vimperku), kde spatřila světlo světa tištěná kniha. Brno se může pochlubit asi 23 prvotisky, což je vlastně více než jedna třetina celé naší tiskařské produkce v 15. století. Knihtisk v Praze ožívá až o rok později a tím se v roce 1486 město Brno stalo jediným knihtiskařským centrem ve střední Evropě. (http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_udalosti&load=1204)

Témata příštích exkurzí:

7.  11.  Exkurze v rámci Týdne vědy a techniky
12. 12.  Služby pro veřejnost (Věděli jste, že 11. 12.  si  každoročně připomínáme otevření knihovny pro veřejnost , ke kterému došlo již v roce 1883?...)

Kontakt: exkurze@mzk.cz 

Vstup volný.

Přihlaste se k našim akcím na Facebooku.

Registrace uzavřeny

Návštěva studovny rukopisů a starých tisků s odborným výkladem Mgr. Jiřího Dufky a ukázkami exponátů
Exkurze v Moravské zemské knihovně
Exkurze v Moravské zemské knihovně
Exkurze v Moravské zemské knihovně
Exkurze v Moravské zemské knihovně
Exkurze v Moravské zemské knihovně
Exkurze v Moravské zemské knihovně
Exkurze v Moravské zemské knihovně
Exkurze v Moravské zemské knihovně
Exkurze v Moravské zemské knihovně
Exkurze v Moravské zemské knihovně

Poslední aktualizace: 17.10.2016, 21:17