Citace

Proč citovat?

Citování použitých zdrojů je jednou ze základních zásad vědecké práce. Při psaní seminárních, bakalářských a diplomových prací je podobně jako při psaní odborných článků důležité dodržovat některé zásady. Kdykoli ve své práci použijeme myšlenku někoho jiného, musíme ocitovat původní práci, ze které jsme ji převzali – musíme ocitovat zdroj našich informací. Pokud to neuděláme, stáváme se tvůrci plagiátu a hrubě porušujeme autorskou etiku.
(Zdroj: Citační etika)

Potřebujete poradit se zpracováním citace nějakého dokumentu podle ČSN ISO 690? Obraťte se na Martinu Machátovou, e-mail: machat@mzk.cz.

Doporučujeme:

Níže uvedené pomůcky se týkají citování podle ČSN ISO 690 vydané v březnu 2011. 1. prosince 2022 vstupuje v platnost přepracovaná norma ČSN ISO 690, která byla vydána v listopadu 2022.

Novinka: jedenáctidílný videokurz Zjednodušte si citování s Citace.com:

Citace PROEndNote

Citační manažery licencované MZK

Citační manažery (správci bibliografií) jsou nadstavbové nástroje pro práci s informačními zdroji a jejich citacemi. Jejich účelem je především systematický sběr informačních zdrojů, které využíváte v průběhu vaší práce a jejich následný export podle vybrané normy např. během psaní diplomové práce.

Moravská zemská knihovna nabízí registrovaným čtenářům plné verze následujících citačních manažerů:

Ostatní citační manažery

Samozřejmě existují i další manažery. Přehled můžete získat např. na stránkách Portálu pro podporu informační gramotnosti. Zajímat by vás také mohlo srovnání funkcí jednotlivých manažerů, které je dostupné na Wikipedii.

MendeleyZotero Docear – The Academic Literature Suite

Poslední aktualizace: 24.11.2022, 09:48