Školení

Informační brány pro vyhledávání odborné literatury

Poslední aktualizace: 09.10.2017, 17:46

Vyhledávání odborné literatury z oblasti zdravotnictví

Poslední aktualizace: 09.10.2017, 17:03

Jak citovat?

Poslední aktualizace: 06.10.2017, 14:15

S digitálními knihovnami za detektivkami

Poslední aktualizace: 17.10.2017, 15:49

Kde a jak hledat odbornou literaturu?

Poslední aktualizace: 15.09.2017, 15:53

Bezplatné informační zdroje z oblasti pedagogiky

Poslední aktualizace: 17.10.2017, 10:04

Patenty a užitné vzory - právní ochrana technických řešení

Poslední aktualizace: 04.10.2017, 07:10

Úvod do problematiky průmyslových práv a databází ÚPV

Poslední aktualizace: 12.10.2017, 17:45

Jak citovat?

Poslední aktualizace: 15.09.2017, 15:44

Jak citovat?

Poslední aktualizace: 25.09.2017, 07:19