Knihovny současnosti 2019. Sborník z 27. ročníku konference konané ve dnech 10.-12. září 2019 v Olomouci

Knihovny současnosti 2019. Sborník z 27. ročníku konference konané ve dnech 10.-12. září 2019 v Olomouci

Brno: Moravská zemská knihovna v Brně – Praha: Sdružení knihoven České republiky, 2019.
232 stran.

ISBN 978-80-7051-278-4 (Moravská zemská knihovna v Brně)
ISBN 978-80-86249-89-6 (Sdružení knihoven České republiky)

Dostupné online ve formátech PDF (9,91 MB).

Poslední aktualizace: 25.11.2019, 09:41