Limity výpůjček

Kolik knih si můžu vypůjčit?

 • současně lze mít půjčeno maximálně 40 absenčních i prezenčních výpůjček celkem v celé MZK
 • uživatel může zadat tento počet požadavků v jednotlivých studovnách:
  • Volný výběr (VV) – 20 požadavků
  • Knihy ze skladu – 20 požadavků
  • Meziknihovní výpůjční služby (MVS) – 50 požadavků (limit týkající se spolupracujících knihoven
  • Zahraniční knihovny (ZHR) – Rakouská, Německá a Anglická knihovna – 35 požadavků, 1 tablet
  • Studovna periodik (SP) – 20 požadavků
  • Studovna humanitních věd (HSS) – 20 požadavků
  • Studovna starých tisků – 5 požadavků
  • Normy a patenty – dle domluvy

Na jak dlouho si mohu knihy vypůjčit?

 • Většinu absenčních výpůjček si můžete půjčit na 1 měsíc (v katalogu označeny statusem Měsíc)
 • Některé publikace ze zahraničních knihoven půjčujeme na 14 dní.
 • Tablety a čtečky půjčujeme na dobu 1 týdne.

Poslední aktualizace: 09.04.2018, 10:45