Maraton čtení 9:9

Zapojte se i vy do devítihodinového maratonu čtení Zahradníčkových textů, symbolického vzpomenutí nelehkých devíti let jeho věznění. Věnujme společně jednu hodinu za každý jeden krutý rok, který musel básník strávit za mřížemi. 

Kdy: 23. 4. 2015 / 11:00 - 20:00 hod
Kde: Výstavní místnost MZK / přízemí

Akce probíhá v rámci cyklu Oči Brna.

Přihlaste se k akci na Facebooku.

Jak bude čtení probíhat?

  • Přihlaste se prostřednictvím níže uvedeného formuláře, určete čas a ve čtvrtek 23. 4. se přidejte k připravované akci.
  • Text, který budete číst, si můžete vybrat předem nebo z knih a materiálů připravených na místě.

Proč se zúčastnit?

Stanete se součástí unikátní události, kdy vedle sebe budou číst texty Jana Zahradníčka známé osobnosti brněnské kultury, studenti, čtenáři i zaměstnanci MZK či náhodní kolemjdoucí. Stačí klidně přečíst jen jednu báseň, nebo krátký úryvek z jeho dopisů...

O věznění Jana Zahradníčka

14. června 1951 o půl osmé ráno zatkla básníka, překladatele a redaktora Jana Zahradníčka státní bezpečnost. Ve vykonstruovaném politickém procesu Zelené internacionály byl obviněn z trestného činu velezrady a odsouzen k 13 letům odnětí svobody. 10. srpna 1956 mu byl trest snížen na let 9. Básník byl vězněn v Brně na Cejlu, ve Znojmě, v Praze na Pankráci a v Bartolomějské ulici, na Mírově a v Leopoldově. Na roky ve vězení vzpomínal: „Bitý jsem nikdy nebyl, ale co jsem jednu dobu zkusil, to byl hlad. (...) Nejhorší ze všeho byla pro mě samovazba. Tu jsem moc těžko snášel. Různé šmouhy, které bylo vidět na zdech cely, proměňovaly se mně v podoby, které se pohybovaly, které mluvily, gestikulovaly a já jsem musel vynakládat co největší úsilí, abych si uchoval vědomí o své totožnosti, abych věděl, kdo jsem a kde jsem a co tu dělám. Byl to vlastně stav na pomezí šílenství.“ I když Jan Zahradníček nezahořkl, těch 9 let ho stálo nejen svobodu, ale i ztrátu kontaktu s nejbližšími, především s dětmi, které se mu odcizily.

Ve vězení prožíval i smutek ze ztráty svých dvou dcer, které zemřely na otravu po požití jedovatých hub. Především ho však vězení připravilo o zbytek jeho od dětství podlomeného zdraví. Zemřel 7. října 1960, pouhých pět měsíců po návratu domů.

Pojďme společně uctít památku jednoho z nejvýznamnějších českých básníků 20. století a zároveň osobnosti, jejíž životní příběh je pro nás nejen mementem, ale vzorem pevnosti charakteru.

Přihlaste se prostřednictvím našeho formuláře: 

 (Formulář najdete také za tímto odkazem)

Poslední aktualizace: 30.03.2015, 10:15