Meziknihovní výpůjční služba


Zajišťujeme výpůjčky publikací a kopie článků z periodik z fondů jiných českých či zahraničních knihoven v případě, že nenaleznete požadovaný dokument ve fondech MZK.

– tato služba je placená

Je-li dokument v MZK dlouhodobě nedostupný či ztracený, tato služba je zdarma.

Otevírací doba

pondělí-středa, pátek 08.30-16.30
čtvrtek 08.30-19.00

 

Kontakt - 1. patro galerie

telefon 541 646 175
fax541 646 177
e-mail mvs@mzk.cz
vedoucímaria.manouskova@mzk.cz

Výpůjčky z fondů českých knihoven

 • pro registrované čtenáře MZK
 • podrobnější informace si vyžádejte na e-mailové adrese: radomira.kocianova@mzk.cz
 • odpovědná osoba: Radomíra Kociánová

Výpůjčky z fondů zahraničních knihoven

 • pro ČTENÁŘE i pro KNIHOVNY (registrované uživatele MZK)
 • vyřizuje se v případě, že žádaný dokument není na území ČR. Proto objednávky MMVS procházejí nejdříve zjišťováním v ČR
 • lze požádat pouze o dokumenty, které nejsou ve fondech knihoven na území České republiky
 • podrobnější informace si vyžádejte na e-mailové adrese: maria.manouskova@mzk.cz
 • odpovědná osoba: Mária Manoušková

POSTUP objednávání výpůjčky z jiné knihovny

Objednávejte přes www formulář, který je součástí online katalogu:

 1. Katalog MZK (VuFind)
 2. přihlaste se
 3. vyberte odkaz Můj účet v pravém horním rohu
 4. vyberte si možnost Meziknihovní výpůjční služba v pravém sloupci
 5. zvolte zadání požadavku na meziknihovní výpůjčku knihy či článku
 6. To, že systém objednávku přijal, uvidíte pod "Vaše požadavky na meziknihovní výpůjční službu"

Před objednáním meziknihovních služeb, prosím prověřte následující zdroje:

Katalog MZK (VuFind)

Elektronický katalog MZK

Digitalizované katalogy

Naskenované lístkové katalogy MZK. Používejte v případě neúspěšného hledání v online katalogu. Záznamy lze prohlížet a je možné dokumenty také objednávat. Stránky jsou několikaúrovňově strukturovány systémem skříň – zásuvka – každý stý lístek – každý desátý lístek – 10 po sobě jdoucích lístků

Knihovny.cz 

Obsahuje záznamy českých a zahraničních tištěných monografií a speciálních dokumentů a seriálů dostupných v knihovnách České republiky.

Pro ověření správnosti bibliografické citace můžete využít KVK - Karlsruher Virtueller Katalog, který umožňuje vyhledávat v německých souborných katalozích a katalozích národních knihoven. Jako další zdroj pro ověření citace lze použít licencované on-line databáze, které jsou volně přístupné ze všech počítačů v budově MZK.

Služby pro knihovny ČR

 • z fondu MZK poskytujeme mimobrněnským knihovnám výpůjčky publikací zdarma a kopie článků z periodik za úhradu 2,-Kč za A4, a to na základě:
  • elektronické objednávky z prostředí online katalogu. Přístup a heslo získá každá knihovna po vyplnění Dohody pro kolektivního uživatele, kterou vám na požádání zašleme,
  • žádanky MVS – nutno uvést základní bibliografické údaje,
  • mailem na adresu michaela.svobodova@mzk.cz si můžete objednávat pouze kopie článků

 

 • elektronické dodávání dokumentů z fondu MZK – majitelé uživatelského konta mohou prostřednictvím VPK - Virtuální polytechnické knihovny   žádat o pořízení kopie článků z fondu MZK
 • Z rozhodnutí vedení MZK, neúčtujeme knihovnám poštovné za MVS.
 • Podrobnější informace si vyžádejte na e-mailové adrese: michaela.svobodova@mzk.cz
 • odpovědná osoba: Michaela Svobodová

Poslední aktualizace: 31.01.2019, 10:05