Přednáška: Německá a rakouská literatura - jednoduše a srozumitelně

franz grillparzer

PŘEDNÁŠKA ZRUŠENA Z DŮVODU NEMOCI

Kdy: pondělí 23. ledna 2017 / 18.00
Kde: Malý sál / 6. patro
Kdo: Erkan Osmanović,  MA 

Wann: Montag 23. Januar 2017 / 18.00
Wo: Kleiner Saal / 6. Stock
Wer: Erkan Osmanović,  MA 

Cyklus pravidelných populárně naučných přednášek mapujících německou a rakouskou literaturu od 18. století až po současnost. Rakouský lektor Erkan Osmanovic interpretuje divadelní hru “Sláva a pád krále Otokara“ od Franze Grillparzera v duchu praktických životních rádců – bez literárně teoretického balastu. Přednáška je v němčině.

Zyklus regelmäßiger Vorlesungen die sich mit der deutschen und österreichischen Literatur ab dem 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart befassen. Der österreichische Lektor Erkan Osmanovic liest Franz Grillparzers "König Ottokars Glück und Ende" als lebenspraktischen Ratgeber - ohne literaturtheoretischen Ballast. Die Vorlesung ist in deutscher Sprache. 

Kontaktní osoba: Mgr. Richard Guniš – Richard.Gunis@mzk.cz

Vstup volný / Eintritt frei
Přihlaste se k našim akcím na Facebooku.

Poslední aktualizace: 23.01.2017, 12:47