Nahráno – Otevřeno, Digitalizace, zpřístupnění a edukativní využití uměleckých sbírek v paměťových institucích

 

Projekt: Nahráno – Otevřeno, Digitalizace, zpřístupnění a edukativní využití uměleckých sbírek v paměťových institucích
Finanční mechanismus:
Fondy EHP 2014 – 2021
Doba realizace projektu:  
16.3.2021 – 30.4.2024
Celkové způsobilé výdaje projektu:
41. 534.685 Kč

Muzeum umění Olomouc, Moravská zemská knihovna v Brně, National Archives of Iceland a Knihovna Akademie věd ČR uspěli s žádostí o podporu realizace projektu „Nahráno – Otevřeno, Digitalizace, zpřístupnění a edukativní využití uměleckých sbírek v paměťových institucích“. Více než tříletý projekt s rozpočtem přesahujícím 40 milionů Kč nabídne širokou paletu aktivit v rámci oblasti Digital Humanities, které sahají od konzervativních restaurátorských zásahů až po inovativní virtuální edukativní nástroje.

Moravská zemská knihovna i Muzeum umění Olomouc a Arcidiecézní muzeum Kroměříž spravují množství děl s unikátní uměleckou a historickou hodnotou. Díky jedinečnosti a rozsahu fondů patří mezi významné středoevropské paměťové instituce. Podstatnou část sbírkových předmětů tvoří sbírky na papíře, které také patří mezi nejohroženější.

Klíčové aktivity projektu se proto primárně zaměřují na komplexní proces digitalizace těchto památek a jejich trvalé zpřístupnění prostřednictvím digitálních online nástrojů a kulturních a vzdělávacích aktivit. Digitalizace tak odstraní bariéru v přístupu k vzácným dílům v rámci ČR i zahraničí. Pro digitalizaci byly vybrány z fondů obou institucí historicky významné a smysluplné celky, které spolu souvisí tematicky i historicky.

Jednotlivá díla budou nejprve konzervátorsky ošetřena a po pečlivé katalogizaci projdou sérií úkonů v rámci digitalizační linky. Tento proces bude probíhat po dobu cca tří let. Bude digitalizováno celkem 83 tisíc uměleckých děl a knižních titulů a vznikne více než milion digitálních obrazů. Digitalizace vzácných sbírek zajistí nejen jejich zpřístupnění a ochranu, ale také umožní jejich synergické propojení a významně zvýší možnosti badatelské práce s těmito jedinečnými zdroji.

V průběhu realizace připraví partneři řadu workshopů a přednášek pro laickou i odbornou veřejnost k tématům restaurování a digitalizování uměleckých děl a sbírkových předmětů. V rámci těchto workshopů, plánovaných pro druhou polovinu realizace projektu, budou zhodnoceny zkušenosti, které práce odborných týmů přinesly. Závěrečná konference pak zhodnotí provedené práce a doufáme, že i ukáže smysluplnost spolupráce institucí a odborníků z různých oblastí kulturních, informačních a knihovnických oborů.

Unikátní sbírky hudebnin olomouckých biskupů a arcibiskupů včetně vzácných partitur Beethovena, budou po digitalizaci prezentovány v rámci série koncertů. V neposlední řadě budou výstupy projektu zhodnoceny prostřednictvím metodických výukových materiálů pro pedagogy a řadou virtuálních edukačních výstav. Tematické a interaktivní digitální vzdělávací zdroje, které budou nabídnuty základním školám a nižším ročníkům středních škol, mají za cíl využít edukační potenciál digitalizovaného kulturního dědictví a široké možnosti zkvalitnění výuky. 

Zapojení Knihovny Akademie věd ČR umožní koordinovaný rozvoj a využití open source software “INDIHU exhibition”, který zefektivňuje různorodou práci s digitálním obsahem a moderní formou tvorby virtuálních výstav. Aktivity projektu jsou regionálně kotveny takovým způsobem, že jejich realizace přispěje k rozvoji podnikatelských aktivit v rámci kulturního a kreativního průmyslu. Vzniknou tak nová pracovní místa a budou podpořeny podnikatelské aktivity designérů a řemeslnických podnikatelů v regionu. K posílení sociálního a hospodářského rozvoje přispěje vytvoření sítě spolupracujících institucí, které obohatí nabídku kulturně-vzdělávacích aktivit v regionech.

Poslední aktualizace: 14.05.2021, 14:14