Statut Moravské zemské knihovny v Brně

Úplné znění Statutu Moravské zemské knihovny v Brně

vydaného Ministerstvem kultury České republiky dne 3.11.1993 pod č.j. 11143/93, jak vyplývá ze změn provedených rozhodnutím ministra kultury České republiky č.j. 12960/95, č. 15/1995, ze dne 21.12.1995, rozhodnutím ministra kultury České republiky č.j. 1986/2002, č. 3/2002 ze dne 8.2.2002, rozhodnutím ministra kultury České republiky č.j. 572/2006, č. 1/2006, ze dne 31.1.2006, rozhodnutím ministryně kultury České republiky č.j. 18508/2006, č. 1/2007, ze dne 17.1.2007, rozhodnutím ministra kultury České republiky č.j. 11580/2006, č. 2/2007, ze dne 28.2.2007 a rozhodnutím ministra kultury České republiky sp.zn. MK-S4491/2009, č. 10/2009, ze dne 15.10.2009

Ke stažení v pdf

příloha č. 1 (pdf),

příloha č. 2 (pdf), 

Účinnost změn statutu Moravské zemské knihovny v Brně:

Rozhodnutí ministra kultury České republiky č.j. 12960/95, č. 15/1995, ze dne 21.12.1995 nabylo účinnosti dnem podpisu (21.12.1995) (pdf)

Rozhodnutí ministra kultury České republiky č.j. 1986/2002, č. 3/2002, ze dne 8.2.2002 nabylo účinnosti dnem podpisu (8.2.2002) (pdf)

Rozhodnutí ministra kultury České republiky č. 5/2002, ze dne 25.2.2002 (pdf)

Rozhodnutí ministra kultury č.j. 572/2006, č. 1/2006, ze dne 31.1.2006 nabylo účinnosti dnem podpisu (31.1.2006) (pdf)

Rozhodnutí ministryně kultury č.j. 18 508/2006, č. 1 /2007, ze dne 17.1.2007 nabylo účinnosti dnem podpisu (17.1.2007) (pdf)

Rozhodnutí ministra kultury č.j. 11 580/2006, č. 2/2007, ze dne 28.2.2007 nabylo účinnosti dnem podpisu (28.2.2007) (pdf)

Rozhodnutí ministra kultury č. 10/2009, ze dne 15. října 2009 nabylo účinnosti dne 1. listopadu 2009 (pdf)

Rozhodnutí ministra kultury č. j. MK 26891/2011, č. 19/2011, ze dne 20.5.2011 nabylo účinnosti dnem podpisu (pdf) 

Statut Moravské zemské knihovny platný od 1.12.1993 (pdf)

Poslední aktualizace: 29.08.2011, 13:27