Česká republika oficiálně odevzdala přihlášku k účasti jako čestný host na knižním veletrhu ve Frankfurtu

Česko usiluje o to, stát se v roce 2026 čestným hostem na Frankfurtském knižním veletrhu. Tento zájem potvrdil z pověření ministra kultury Martina Baxy vrchní ředitel sekce živého umění Ministerstva kultury Milan Němeček dne 2. května předáním oficiální přihlášky.

 Česko Frankfurt 2026

 

Předání přihlášky předcházela intenzivní příprava soutěžní knihy Bid Book, která představuje předběžný koncept hostování včetně očekávaných cílů tohoto záměru, stejně jako český knižní i literární trh a rozpočet projektu. Předání Bid Booku se uskutečnilo v prostorách Velvyslanectví České republiky v SRN přímo do rukou ředitele veletrhu Juergena Boose.

Tématem a klíčovou metaforou české prezentace na Frankfurtském knižním veletrhu v roce 2026 je „Česká republika – země na pobřeží“. Navzdory suchému faktu, že Země Koruny české ve své historii vždy byly a Česko dodnes stále je vnitrozemským státem, William Shakespeare jej ve své divadelní hře Zimní pohádka umístil na mořské pobřeží. „Věříme, že se William Shakespeare ve své Zimní pohádce nemýlil, když – a teď cituji z Bid-Booku – naši zemi označil jako integrální součást světového oceánu literatury,“ uvedl vrchní ředitel Němeček.

Frankfurtský knižní veletrh je největší svého druhu na světě a zemi prezentující se jako hlavní host je věnována velká pozornost, a to nejen v průběhu veletrhu, ale i během příprav. Stát se čestným hostem Frankfurter Buchmesse by tedy pro Českou republiku bylo jednou z nejdůležitějších událostí na poli české literatury a kultury po roce 1989. Martin Krafl, vedoucí Českého literárního centra Moravské zemské knihovny pod vedením prof. Tomáše Kubíčka, kterou ministerstvo přípravou české prezentace ve Frankfurtu v roce 2026 pověřilo, naše šance popsal takto: „Česká republika měla pro vyjednávání sebevědomou pozici, a to především díky úspěchu na mezinárodním knižním veletrhu v Lipsku v roce 2019, kdy bylo hostování ČR označeno za vůbec nejúspěšnější v novodobých dějinách veletrhu! Bid Book představuje, jak se může tento úspěch stát udržitelným a jak by mohl být využit při přípravě hostování Česka ve Frankfurtu nad Mohanem!“

Mezinárodní knižní veletrh ve Frankfurtu nad Mohanem je nejvýznamnější kulturní událostí svého druhu na světě. Každoročně přijede na 7 000 vystavovatelů, 100 zastoupených zemí, 10 000 novinářů, 300 000 hostů a vždy pouze jedna země v roli hlavního hosta. Účast na veletrhu má dopad nejenom na knižní průmysl a kulturní sektor, ale posiluje či pomáhá budovat mezinárodní politické i hospodářské vazby ve světovém kontextu. Obrovská mediální pozornost stimuluje pozitivní obraz dané země prostřednictvím kultury v mezinárodních vztazích. Účast na veletrhu je vysoce prestižní událostí: účastní se vrcholní politici, jako prezidenti a premiéři.

Slavnostní akt se uskutečnil ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky v SRN za účasti českého velvyslance v Německu, Tomáše Kafky.

Zdroj: mkcr.cz

Poslední aktualizace: 03.05.2023, 12:43