TZ: Oči Brna: Vladislav Dokoupil. Zpracování moravských klášterních knihoven

 

Brno MZK      Brněnský deník      Oči Brna

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Vladislav Dokoupil. Zpracování moravských klášterních knihoven

Moravská zemská knihovna připomíná svého dlouholetého pracovníka a neúnavného správce historických knihovních fondů.

Ve své době jej znali všichni odborní pracovníci knihoven celé České republiky, kteří měli tak jako on na starosti správu a zpracování klášterních knihoven a historických fondů vůbec. Dnes jeho jméno pomalu upadá do zapomnění, přestože jeho úsilí zachránilo nespočetné kulturní hodnoty.  

Vladislav Dokoupil se narodil 1. května 1918 v Prostějově. Absolvoval gymnázium v Košicích a posléze v Bratislavě, kde také začal studovat právo na Komenského univerzitě. Na Moravu se vrátil po rozpadu republiky v roce 1939 a zakotvil v Brně. Do konce války pracoval jako povozník a skladník pivovarnických skladů. V květnu 1945 nastoupil do Univerzitní knihovny, práva dostudoval v Brně při zaměstnání. V roce 1946 knihovna získala fondy zabavené na základě Benešových dekretů, v roce 1950 pak fondy zrušených klášterů tehdejších krajů Brněnského a Jihlavského. Hned po jejich převzetí, které bylo mnohdy doprovázeno nuceným a urychleným vyklízením klášterních budov, se Dokoupil pustil do práce na zpřístupnění těchto fondů. V Brně zůstaly Dokoupilovým přičiněním zachovány tři knihovny v původních interiérech, šest knihoven bylo svezeno do narychlo získaných prostor v bývalém klášteře brněnských voršilek. Dalších šest svozových knihoven pocházelo z brněnského kraje, jednu z nich – knihovnu františkánského kláštera v Moravské Třebové – se podařilo posléze vrátit do původních prostor, a tak se přidala k druhé zachované interiérové knihovně v tomto kraji – knihovně rajhradských benediktinů. V Jihlavském kraji zůstala rovněž jedna interiérová knihovna v Nové Říši, tři knihovny byly svezeny do Brna a další dvě byly přenechány jiným institucím. Od 50. let začala Universitní knihovna nejprve strojopisně a posléze tiskem vydávat soupisy rukopisů, prvotisků a tisků 16. století z těchto klášterních fondů. Jihomoravské klášterní fondy byly vedle fondů ve správě Státní vědecké knihovny v Českých Budějovicích těmi nejlépe spravovanými a zpřístupňovanými u nás. V roce 1972 vyšly také dějiny těchto klášterních knihoven.

Vladislav Dokoupil odešel do penze v roce 1981, jeho práce na zpřístupnění historických fondů však pokračovala až prakticky do jeho smrti 25. března 1992.

Cyklus Oči Brna se uskutečňuje za finanční podpory města Brna.

CO: Vladislav Dokoupil. Zpracování moravských klášterních knihoven. Výstava věnována knihovníkovi-zachránci klášterních knihoven jižní Moravy Vladislavu Dokoupilovi.
KDY: do 31. ledna 2019
KDE: Foyer MZK (přízemí), Moravská zemská knihovna v Brně, Kounicova 65a

Doprovodný program:

CO: Správa fondů klášterních knihoven po roce 1950. Přednáška PhDr. Jindry Pavelkové o nakládání s klášterními knihovnami po roce 1950.
KDY: 11. prosince 2018, 17 hod.
KDE: Videokonferenční místnost (4. patro), Moravská zemská knihovna v Brně, Kounicova 65a

CO: Prohlídka knihovny kláštera kapucínů v Brně s odborným výkladem. Prohlídka jedné z klášterních knihoven, kterou se díky V. Dokoupilovi podařilo zachovat.
KDY: 11. ledna 2019, 14 hod.
KDE: Kapucínský klášter v Brně (Kapucínské náměstí)

CO: Prohlídka knihovny kláštera augustiniánů v Brně s odborným výkladem. Prohlídka největší brněnské interiérové klášterní knihovny.
KDY: 19. ledna 2019, 14 hod.
KDE: Klášter augustiniánů na Starém Brně / Mendlovo muzeum klášter v Brně (Mendlovo nám. 1a)

Kontaktní osoba: Jindra Pavelková, Jindra.Pavelkova@mzk.cz, 541 646 223   

Poslední aktualizace: 29.11.2018, 15:48