TZ: Soutěžte již potřetí s portálem staremapy.cz

staremapy     MZK

TISKOVÁ ZPRÁVA

Soutěžte již potřetí s portálem staremapy.cz

Již čtvrtým rokem se kdokoliv může prostřednictvím webového portálu staremapy.cz zapojit do jednoduchého umísťování historických map. Ve snaze dále motivovat dobrovolníky zapojené do projektu Staré mapy bylo připraveno v pořadí třetí kolo soutěže, které začne již 28. 11. 2016 a bude ukončeno 31. 1. 2017. Desítka soutěžících, kteří v tomto období na portálu staremapy.cz správně propojí nejvíce bodů, získá hodnotné ceny.

Prostřednictvím starých map lze prozkoumávat jedinečné pohledy na to, jak lidé v minulosti vnímali naši zemi a prostor okolo sebe. Kromě unikátní zprávy o stavu světa své doby však grafické ztvárnění těchto map činí mnoho z nich i originálními uměleckými díly. Množství historických map uchovávaných v depozitářích českých paměťových institucí však stále není zasazeno do moderního souřadnicového systému, čímž se snižuje možnost jejich využití. Pracovníci z českých odborných pracovišť proto již v roce 2013 přizvali na pomoc veřejnost a připravili software umožňující prakticky každému, kdo má přístup k internetu, snadným a intuitivním způsobem zpracovávat digitalizované staré mapy. První kolo této soutěže proběhlo na jaře roku 2013 a setkalo se s velkým zájmem veřejnosti. Druhé neméně úspěšné kolo se pak uskutečnilo v období od listopadu 2014 do ledna 2015. Od počátku projektu bylo díky dobrovolníkům zpracováno 38 257 map. Dalších více než 22 000 digitalizovaných map však nadále čeká na své zpracování.

Deset nejpilnějších soutěžících bude v rámci třetího kola soutěže odměněno věcnými cenami. Jako hlavní cena je pro vítěze připravena reprodukce mapy Habsburské monarchie od Johanna Christopha Homanna vydaná v roce 1733, která kromě tehdejšího Rakouska zachycuje i další středoevropské země první třetiny 18. století. Druhou cenou je reprodukce mapy českých zemí od Michaela Kauffera z první poloviny 18. století. Soutěžící na třetím místě pak obdrží reprodukci prvního vydání mapy Moravy z roku 1573, kterou vytvořil Pavel Fabricius. Kromě tří výše uvedených cen získá navíc prvních deset soutěžících i novou publikaci o Moravské zemské knihovně, třísvazkové dílo Lidová kultura vydané za spolupráce Etnologického ústavu Akademie věd a Ústavu evropské etnologie FF MU a katalog k výstavě O cestách a putováních – Cestopisy z historických fondů MZK.

Je to jednoduché. Na příslušné stránce staremapy.cz se vedle sebe zobrazují stará a současná mapa. Hlavním úkolem je rozpoznat a označit na obou mapách totožná místa. Následně je třeba jednoduchým posunem obvodové linie vymezit plochu mapového pole v rámci digitalizovaného listu. O zbytek se už postará aplikace samotná. Práce dobrovolníků napomáhá lepšímu zpřístupnění digitalizovaných historických map. Cílem projektu je zavedení vizuálního vyhledávání v mapových sbírkách a zapojení zpracovaných map do mezinárodních databází jako například OldMapsOnline.org.

Co: Georeferenční soutěž
Trvání soutěže: od 28. listopadu 2016 do 31. ledna 2017

Kontakt: Petr Žabička, Petr.Zabicka@mzk.cz, 541 646 115

 

Seznam institucí zapojených do projektu staremapy.cz:

Moravská zemská knihovna
Univerzita Karlova v Praze
Masarykova univerzita
Národní knihovna ČR
Západočeské muzeum v Plzni
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Vědecká knihovna v Olomouci
Jihočeská vědecká knihovna
Národní technická knihovna
Muzeum Brněnska
Městské muzeum Jaroměř
Národní technické muzeum
Městská knihovna v Praze
Národní knihovna ČR
Historický ústav AVČR
Státní oblastní archiv v Zámrsku
Státní oblastní archiv v Plzni
Státní oblastní archiv v Třeboni

PřílohaVelikost
tz_soutez_staremapy.cz_.rtf1.07 MB
TZ: Soutěžte již potřetí s portálem staremapy.cz
TZ: Soutěžte již potřetí s portálem staremapy.cz

Poslední aktualizace: 09.01.2023, 12:22