Obrazy kultury a společnosti v období první republiky. Periodický tisk v letech 1918–1938

Obrazy kultury a společnosti v období první republiky. Periodický tisk v  letech 1918–1938

Tomáš Kubíček – Jan Wiendl (edd.)

Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2018.
284 stran

ISBN 978-80-7051-267-8

Cena poštovného

Katalog MZK

Poslední aktualizace: 04.04.2019, 08:54