Oči Brna: Bohuslav Kilian

Kilian

Bohuslav Kilian pocházel z brněnských Židenic, kde s rodiči a sestrou Marií bydlel na dnes slavné adrese, Balbínova ulice č. 47 (roku 1914 se zde narodil také jeho synovec, spisovatel Bohumil Hrabal). Vystudoval práva, avšak tomuto oboru se dále nevěnoval. Jeho velikým zájmem se stalo umění; studoval dva semestry dějiny umění v Mnichově, hrál dobře na housle. Rád se pohyboval v uměleckém prostředí, v jeho vile v Obřanech se často scházívali výtvarníci (Josef Šíma, Eduard Milén), architekti (Emil Kotrba, Karel Kotas) nebo herci (Oldřich Nový). Stýkal se také s literáty, např. Rudolfem Těsnohlídkem, Čestmírem Jeřábkem nebo Bohumilem Stejskalem. Jména těchto osobností se pak objevovala také na stránkách Kilianem vydávaných salonních časopisů – Salon, Měsíc a Der Monat, které dnes nejenom odrážejí životní styl občanů první republiky, radikální proměnu způsobu i tempa života, ale reprezentují také jeden z vrcholů dobové typografické práce spojené se závěrečnou fází meziválečné moderny.

Záštitu nad cyklem Oči Brna převzal primátor statutárního města Brna Ing. Petr Vokřál.

Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Romana Macháčková, 541 646 133, Romana.Machackova@mzk.cz

Více o cyklu v časopise DUHA / www.mzk.cz/oci-brna

Připravované akce:

2.–30. května 2016 - Bohuslav Kilian. Brněnské salonní časopisy
(foyer MZK)
Výstava věnovaná osobnosti Bohuslava Kiliana a jeho prvorepublikovým časopisům Salon a Měsíc.

17. května 2016 v 17 hod. - Bohuslav Kilian a moravská umělecká revue
(videokonferenční místnost, 4. patro)
Přednáška doc. Jaromíra Kubíčka.

26. května 2016 v 18 hod. - JUDr. Bohuslav Kilian – nedoceněný vydavatel časopisů, demokrat a inspirátor tvorby Bohumila Hrabala
videokonferenční místnost (4. patro)
Přednáška historika Mgr. Miroslava Jeřábka, Ph.D.

2.–30. května 2016 - Svět očima BK
Studovna humanitních věd (4. patro)
Bohuslav Kilian byl také nadšeným fotografem. Jeho fotoalbum Rožnov 1939 si můžete prohlédnout na vybraných počítačích v humanitní studovně.

2.–30. května 2016 - Listování salonními časopisy
Studovna periodik a norem (2. patro)
Období první republiky vám přiblíží časopisy Salon, Měsíc a Der Monat. Po celou dobu trvání výstavy věnované Bohuslavu Kilianovi budou k dispozici k nahlédnutí.

Poslední aktualizace: 23.08.2016, 12:12