Oči Brna: František Matouš Klácel

Klácel

František Matouš Klácel(1808–1882) zasvětil svůj život filozofii. Pocházel z České Třebové, kde vychodil triviálku, po níž nastoupil na gymnázium a následně na filozofický ústav v Litomyšli. Přestože chtěl pokračovat ve studiu filozofie v Praze, rodinná situace zavedla jeho kroky do augustiniánského kláštera na Starém Brně. Zde se staral o klášterní knihovnu a za podpory preláta C. F. Nappa pokračoval ve studiu v Olomouci. Po složení tří rigorózních zkoušek vyučoval na brněnském filozofickém ústavu, svého pedagogického nadání využíval i jako učitel měšťanských dívek. Své myšlenky vkládal také do řady děl, ať už teoretických (Kosmopolitismus a vlastenectví s obzvláštním ohledem na Moravu, Dobrověda, O citu a rozumu), tak literárních (Lyrické básně, Básně, Bajky Bidpajovy, Jahůdky ze slovanských lesů). Přispíval do řady periodik (Květy, Moravský národní list, Hospodářské noviny či do kalendář Koleda). Svými názory často provokoval, jeho představa o všelásce, všeladě a vesměrnosti se často setkávala s nepochopením. Nejen neporozumění s představiteli církve, ale i jeho osobní mezilidské napjaté vztahy ho přivedly na myšlenku začít znovu a jinde. V roce 1869 odjel do Ameriky, aby na novém kontinentě hlásal své ideály.

 

Záštitu nad cyklem Oči Brna převzal primátor statutárního města Brna Ing. Petr Vokřál.

Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Romana Macháčková, 541 646 133, Romana.Machackova@mzk.cz

Více o cyklu v časopise DUHA / www.mzk.cz/oci-brna

Připravované akce: 

3.–28. února 2017 – František Matouš Klácel. Filozof, učitel, spisovatel
(foyer MZK)
Výstava věnovaná Františku Matouši Klácelovi.
Výstava se koná v rámci pravidelného cyklu Oči Brna.

6. února 2017 v 17.00 hod. – František Matouš Klácel – člověk a básník
(Videokonferenční místnost, 4. patro)
Přednáška prof. PhDr. Dalibor Tureček, DSc. z Filozofické fakulty Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

14. února 2017 v 17.00 hod. – Co zbylo z básníka Františka Matouše Klácela?
(Videokonferenční místnost, 4. patro)
Přednáška Mgr. Martina Tomáška, Ph.D., z Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě.

 

PřílohaVelikost
plakát424.59 KB

Poslední aktualizace: 14.02.2017, 12:16