Oči Brna: Jindřiška Wurmová

Jindřiška Wurmová

Osobností měsíce listopadu v pravidelném cyklu Oči Brna v MZK bude česká spisovatelka, překladatelka, sociální pracovnice, aktivistka ženského a především mírového hnutí Jindřiška Wurmová (8. 2. 1864 – 19. 5. 1953). Je spojována s prací ve výboru spolku Vesna, ke které ji přivedl její muž F. B. Wurm. V roce 1892 zde pronesla svou první přednášku o Bohuslavě Rajské. A tak započalo její působení na Moravě a mezi vídeňskými Čechy v oblasti osvěty a vzdělávání ohledně úvah o válce a míru a také o rovnoprávném postavení žen. 

Záštitu nad cyklem Oči Brna převzal primátor statutárního města Brna Ing. Petr Vokřál.

Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Romana Macháčková, 541 646 133, Romana.Machackova@mzk.cz

Více o cyklu v časopise DUHA / www.mzk.cz/oci-brna

Připravované akce: 

2.–29. listopadu 2016 – Jindřiška Wurmová. Ochránkyně míru, sociálních jistot i práv žen  
(foyer MZK)
Výstava věnovaná Jindřišce Wurmové.
Výstava se koná v rámci pravidelného cyklu Oči Brna.

22. listopadu 2016 v 17.00 hod. – Jindřiška Wurmová a historie žen první poloviny 20. století
(Videokonferenční místnost, 4. patro)
Přednáška literární historičky a kritičky doc. Mgr. Libuše Heczkové, Ph.D.

29. listopadu 2016 v 17.00 hod. – Historie ženského hnutí v českých zemích
(Videokonferenční místnost, 4. patro)
Přednáška Mgr. Denisy Nečasové, Ph.D., z Historického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

 

Poslední aktualizace: 08.11.2016, 17:59