Oči Brna: Jiří Sehnal

Sehnal

Prof. PhDr. Jiří Sehnal, CSc., hudební historik a organolog. Po maturitě na reálném gymnáziu v Přerově studoval dějiny hudby a estetiku na FF UP v Olomouci. Po ukončení studia pracoval od roku 1955 do roku 1958 v Oddělení katalogizace Univerzitní knihovny v Olomouci a zároveň spravoval hudební archiv a knihovnu na zámku v Kroměříži. V roce 1958 přešel do Výzkumného ústavu zelinářského ČSAZV v Olomouci, kde působil do roku 1964 jako knihovník. Téhož roku pak nastoupil do Oddělení dějin hudby Moravského muzea v Brně jako odborný asistent a v roce 1978 byl ustanoven vedoucím oddělení. V roce 1997 získal nejvyšší akademickou hodnost profesor. Celoživotní zájem Jiřího Sehnala směřuje zejména na dějiny hudby 17. a 18. století na Moravě, kapely olomouckých biskupů, dějiny varhan a katolickou chrámovou hudbu 17.–19. století. Po celý život se aktivně zapojuje ve vědeckých i společenských organizacích nejen u nás, ale i v zahraničí. Taktéž se věnuje pedagogické činnosti a přednáší odborné i laické veřejnosti.

Záštitu nad cyklem Oči Brna převzal primátor statutárního města Brna Ing. Petr Vokřál.

Kontaktní osoba: PhDr. Štěpánka Studeníková, 541 646 165, Stepanka.Studenikova@mzk.cz

Více o cyklu v časopise DUHA / www.mzk.cz/oci-brna

V elektronické verzi časopisu Duha exkluzivní rozhovor s profesorem Sehnalem v plné, nekrácené verzi.

Připravované akce: 

3.– 29. října 2016 – Jiří Sehnal hudební historik Moravy
(foyer MZK)
Výstava věnovaná prof. PhDr. Jiřímu Sehnalovi, CSc., hudebnímu historikovi a organologovi. Ve své badatelské činnosti se Jiří Sehnal zaměřuje především na dějiny hudby 17. a 18. století se zřetelem k Moravě, dějinám varhan, katolické chrámové hudbě a dějinám kapel olomouckých biskupů.

Výstava se koná v rámci pravidelného cyklu Oči Brna.

3.– 29. října 2016 – Individuální poslech vybraných zvukových nahrávek barokní hudby z moravských sbírek
(humanitní studovna – hudební koutek, 4. patro)
Nahrávky z fondu Hudební knihovny Moravské zemské knihovny.

4. října 2016 v 17.30 hod. – Vernisáž výstavy Jiří Sehnal hudební historik Moravy
(konferenční sál, přízemí)
Slavnostní zahájení výstavy s uvedením publikace Cantantibus organis vydané u příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Jiřího Sehnala, CSc., za hudebního doprovodu Roberta Huga (cembalo).

11. října 2016 v 17.30 hod. – Pavel Vejvanovský a kroměřížská kapela  přednáška
(malý sál, 6. patro)
Kroměřížská hudební minulost pohledem hudebního historika prof. PhDr. Jiřího Sehnala, CSc.
 

25. října 2016 v 17.30 hod. –  Nové příspěvky k dějinám hudby na Moravě – přednáška 
(malý sál, 6. patro)
Muzikologové Ústavu hudební vědy FF MU v Brně doc. PhDr. Jana Perutková, Ph.D., a Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D., nám přiblíží své nové objevy v oblasti dějin hudby na Moravě.

Poslední aktualizace: 03.10.2016, 18:27