Oči Brna: Robert Musil

Praha má svého světového Franze Kafku, Brno má svého světového Roberta Musila (1880–1942). Praha o tom ví, Brno zatím nic netuší. Jednoho z největších romanopisců dvacátého století v Brně připomíná jednoduchá deska na Jaselské ulici. A to je všechno. Proto Roberta Musila představí více další výstava z cyklu Oči Brna v MZK (prosinec 2016 – leden 2017), kterou doprovodí také několik přednášek.

Záštitu nad cyklem Oči Brna převzal primátor statutárního města Brna Ing. Petr Vokřál.

Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Romana Macháčková, 541 646 133, Romana.Machackova@mzk.cz

Více o cyklu v časopise DUHA / www.mzk.cz/oci-brna

Připravované akce: 

1. prosince 2016 – 28. ledna 2017 – Robert Musil. Cizinec v Brně
(foyer MZK)
Výstava věnovaná Robertu Musilovi.
Výstava se koná v rámci pravidelného cyklu Oči Brna.

6. prosince 2016 v 17.00 hod. – Robert Musil. Našinec nebo cizinec?
(Videokonferenční místnost, 4. patro)
Přednáška dramaturga, literárního historika a publicisty PhDr. Vojena Drlíka.


10. ledna 2017 v 17.00 hod. – Brněnský německý literární život kolem roku 1900
(Videokonferenční místnost, 4. patro)
Přednáška PhDr. Zdeňka Marečka, Ph.D., z Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky FF MU.


24. ledna 2017 v 17 hod. – Musil a Čechy
(Videokonferenční místnost, 4. patro)
Přednáška prof. PhDr. Ingeborg Fialové, Dr., z Katedry germanistiky FF UP.

Poslední aktualizace: 23.01.2017, 12:39