Přednáška: Mytologie seriálu - Altes Geld

altes geld

Kdy: středa 12. října 2016 / 18.00
Kde: Malý sál / 6. patro

Wann: 12. Oktober 2016 / 18.00
Wo: Kleiner Saal / 6. Stock

Televize zažívá v posledních letech díky seriálové tvorbě nevídaný rozmach. Nové seriály mají nejenom víc prostoru na vyprávění než celovečerní filmy, ale i kvalita vyprávění má epičtější rozměr. Proto se dá s trochou nadsázky hovořit o tom, že seriály jsou nové romány. Takové seriály ovšem nevznikají jenom v anglo-americkém prostředí, ale můžeme je najít i u našich bezprostředních sousedů. David Schalko je jméno, které stojí za teď už kultovním seriálem Braunschlag z venkovského prostředí. Schalkovy příběhy vynikají černým humorem, skurilními postavami, ale i ostrou kritikou. Jeho nejnovějším počinem je seriál Altes Geld, který vypráví o dysfunkční rodinné dynastii. Na vybraných scénách a postavách ilustruje německý lektor p. Otto Schnelzer z germanistiky FF MU vypravěčský koncept série.
Přednáška je v němčině.

Das Fernsehen erlebt in letzten Jahren, dank der Wiederentdeckung der Serie, einen ungeheuren Aufschwung. Die neuen Serien haben nicht nur viel mehr Raum zum Erzählen als der Spielfilm, aber auch die Qualität des Erzählens nimmt epische Dimensionen an. Deswegen kann man ein bisschen übertrieben behaupten, dass die Serie der neue Roman ist. Solche Serien kommen aber nicht nur aus der anglo-amerikanischen Kultur, sondern finden sich auch unmittelbar bei unseren Nachbarn. David Schalko ist ein Name, welcher hinter der kultigen Serie Braunschlag steht. Schalkos Geschichten bestechen durch schwarzen Humor, skurrilen Figuren, aber auch durch scharfe Kritik. Sein neuestes Werk Altes Geld, erzählt von einer dysfunktionalen Familiendynastie. An ausgewählten Szenen und Figuren illustriert der deutsche Lektor Herr Otto Schnelzer aus der Germanistik an der FF MU das erzählerische Konzept der Serie.
Die Vorlesung ist in deutscher Sprache gehalten.

Vstup volný / Eintritt frei
Přihlaste se k našim akcím na Facebooku.

Poslední aktualizace: 29.09.2016, 14:28