Dobrá zpráva pro knihovny v Jihomoravském kraji také v roce 2023

Rada Jihomoravského kraje schválila na svém prvním letošním zasedání dne 11. 1. 2023 dotační program Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2023, jehož součástí je Dotační titul 5 - Obecní knihovny, pro který byl vyčleněna částka ve výši 1,5 mil. Kč. 

Informace byla zveřejněna na úřední desce Jihomoravského kraje: https://eud.jmk.cz/Gordic/Ginis/App/UDE01/Detail.aspx?id=KUJM0B4TCP2O&por=0

Výzva je určena pro obce do 3.000 obyvatel, tj. více jak 92 % obcí Jihomoravského kraje.

Výše dotace na jednu akci (při 50% spoluúčasti):

minimálně 25.000,- Kč 

maximálně 50.000,- Kč 

Výčet podporovaných akcí:

  • i) Počítačové vybavení,
  • ii) čtečky, tiskárny, skenery, promítací zařízení, rozmnožovací stroje,
  • iii) softwarové vybavení,
  • iv) mobiliář vnitřního vybavení – nábytek, koberce, regály,
  • v) drobné stavební úpravy (neinvestičního charakteru pouze v kombinaci s pořízením inventáře). 

Lhůta pro podávání žádostí o dotace bude od 13.02.2023 od 8:00 hodin do 28.02.2023 do 16:00 hodin.

Začátkem února připravuje Moravská zemská knihovna v Brně, oddělení vzdělávávní a krajské metodiky on-line seminář pro zřizovatele knihoven a knihovníky k vyhlášenému dotačnímu titulu. 

Dotační titul Obecní knihovny byl poprvé vyhlášen v roce 2016. 

V letech 2016 až 2022  podpořil Jihomoravský kraj celkem 458 žádostí, většinu v obcích do 500 obyvatel (185 žádostí), v celkové výši 17,080.000 Kč. Při 50% spoluúčasti byly veřejné knihovny v Jihomoravském kraji podpořeny na vybavení a modernizaci interiérů částkou více jak 34 milionů Kč. Znovuvyhlášení dotační výzvy otevírá nové příležitosti pro rozkvět zejména menších obecních knihoven, které se stále častěji stávají oblíbenými místy setkávání všech generací, centry tvůrčích aktivit, tzv. dílniček, prostorem na podporu čtenářství zejména u nejmenších dětí a také místem rozvíjení zájmu o historii obce i její současnost.

Datum: 
Po, 2023-01-16

Poslední aktualizace: 17.01.2023, 11:33