Dobrá zpráva pro knihovny v Jihomoravském kraji v roce 2024

Dne 25. 10. 2023 schválila Rada Jihomoravského krajedotační program Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2024, jehož součástí je Dotační titul 5 - Obecní knihovny, s orientačním limitem 3,1 milionu Kč. 

Informace byla zveřejněna na úřední desce Jihomoravského kraje: https://eud.jmk.cz/Gordic/Ginis/App/UDE01/Detail.aspx?id=KUJM0B5EKIPI&por=0

A také na dotačním portále Jihomoravského kraje: https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/21640-506-Podpora+rozvoje+venkova+Jihomoravskeho+kraje+pro+rok+2024.aspx

Výzva je určena pro obce do 3.000 obyvatel, tj. více jak 92 % obcí Jihomoravského kraje.

Výše dotace na jednu akci (při 50% spoluúčasti):

minimálně 25.000,- Kč 

maximálně 50.000,- Kč 

Výčet podporovaných akcí:

  • i) Počítačové vybavení,
  • ii) čtečky, tiskárny, skenery, promítací zařízení, rozmnožovací stroje,
  • iii) softwarové vybavení,
  • iv) mobiliář vnitřního vybavení – nábytek, koberce, regály,
  • v) drobné stavební úpravy (neinvestičního charakteru pouze v kombinaci s pořízením inventáře). 

Významnou změnou je dřívější vyhlášení výzvy a termínů pro podávání žádosti:

Podávání žádostí je možné od 27.11.2023 od 8:00 hodin
do 08.01.2024 do 17:00 hodin.

Termín pro schvalování žádostí: do 29.02.2024 

 

Informace k DT Obecní knihovny

Dotační titul Obecní knihovny byl poprvé vyhlášen v roce 2016. V letech 2016 až 2023  podpořil Jihomoravský kraj celkem 510 žádostí, většinu v obcích do 500 obyvatel (219 žádostí), v celkové výši 18,980.000 Kč. Při 50% spoluúčasti byly veřejné knihovny v Jihomoravském kraji podpořeny na vybavení a modernizaci interiérů částkou ve výši takřka 38 milionů Kč. Tento dotační titul otevírá nové příležitosti pro rozkvět zejména menších obecních knihoven, které se stále častěji stávají oblíbenými místy setkávání všech generací a komunitními centry stmelujícícími obyvatele všech generací, místy tvůrčích aktivit, tzv. dílniček, prostorem na podporu čtenářství zejména u nejmenších dětí.

Rok

Požadovaná výše dotace

Schválená výše dotace

Počet podaných žádostí

Počet schválených žádostí

Žadatelé do 500 obyvatel

501-1 000 obyvatel

1 001 - 3 000 obyvatel

2016

5 503 000

5 047 000

157

142

68

45

29

2017

3 793 000

3 793 000

102

102

36

30

36

2018

3 360 000

3 360 000

84

84

24

32

28

2019

3 723 000

2 890 000

95

76

31

28

17

2020

3 619 000

0

92

0

     

2022

3 478 000

1 990 000

90

54

26

28

0

2023

3 211 000

1 900 000

83

52

34

18

0

CELKEM

26 687 000

18 980 000

703

510

219

181

110

Datum: 
St, 2023-11-01

Poslední aktualizace: 01.11.2023, 09:50