Dobrá zpráva pro knihovny v Jihomoravském kraji - vyhlášení dotačního titulu Obecní knihovny

 

Rada Jihomoravského kraje schválila na svém prvním letošním zasedání dne 12. 1. 2022 dotační program Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2022, jehož součástí je opětovně Dotační titul 5 - Obecní knihovny, pro který byl vyčleněn orientační limit 1,5 mil. Kč. 

Informace byla zveřejněna na úřední desce Jihomoravského kraje: https://eud.jmk.cz/Gordic/Ginis/App/UDE01/Detail.aspx?id=KUJM0B448SGE&por=0

Výzva je určena pro obce do 3.000 obyvatel, tj. více jak 92 % obcí Jihomoravského kraje.

Výše dotace na jednu akci: maximálně 50.000,- Kč při 50% spoluúčasti.

Výčet charakterů podporovaných akcí:

  • i) Počítačové vybavení,
  • ii) čtečky, tiskárny, skenery, promítací zařízení, rozmnožovací stroje,
  • iii) softwarové vybavení,
  • iv) mobiliář vnitřního vybavení – nábytek, koberce, regály,
  • v) drobné stavební úpravy (neinvestičního charakteru pouze v kombinaci s pořízením inventáře). 

Lhůta pro podávání žádostí o dotace bude od 14.02.2022 od 8:00 hodin do 28.02.2022 do 17:00 hodin.

Dne 4.2.2022 připravila Moravská zemská knihovna v Brně, oddělení vzdělávávní a krajské metodiky spolu s metodickým centrem pro výstavbu a rekonstrukci knihoven ve spolupráci s Národní knihovnou ČR a oddělením rozvoje venkova a zemědělství při Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje on-line seminář pro zřizovatele knihoven a knihovníky. 

Odkaz na záznam z on-line semináře:

https://youtu.be/F1FfW4QAI48

Dotační titul Obecní knihovny byl poprvé vyhlášen v roce 2016. Po posledním vyhlášení v roce 2020 došlo v důsledku pandemie Covid k pozastavení výzev, což se týkalo 92 žádostí ve výši 3,619.000,- Kč, které již nebyly podpořeny.

V letech 2016 až 2019 bylo podpořeno 404 žádostí, většina v obcích do 500 obyvatel (195 žádostí), ve výši přes 15 milionů Kč. Při 50% spoluúčasti byly veřejné knihovny v Jihomoravském kraji podpořeny na vybavení a modernizaci interiérů částkou více jak 30 milionů Kč. Znovuobnovení výzvy na podporu rozvoje obecních knihoven je významným krokem Jihomoravského kraje, který deklaruje nejen svůj dlouhodobý zájem o rozvoj veřejných knihoven především jako fyzických míst pro setkávání a prostoru pro pořádání vzdělávacích, kulturních a komunitních aktivit, ale dává tím dobrý příklad i pro ostatní kraje.

 

 

 

 

Datum: 
Pá, 2022-01-14

Poslední aktualizace: 10.02.2022, 16:07