Městská knihovna Hodonín získala certifikát Handicap Friendly pro osoby se zrakovým postižením

Městská knihovna Hodonín, která dlouhodobě spolupracuje s Knihovnou a tiskárnou pro nevidomé K. E. Macana v Praze, provozuje Zvukovou knihovnu a nabízí mj. také donáškovou službu i poradenské a konzultační služby SONS, získala v červnu 2023 certifikát Handicap Friendly pro osoby se zrakovým postižením.

Knihovna nabízí také řadu kompenzačních pomůcek, které pomáhají nahradit zrakové funkce, o které jedinec došel v důsledku úrazu, nemoci nebo stářím. Cílem je integrace zrakově postižených do společnosti, pracovního procesu i usnadnění vzdělávání.

Více informací: https://www.knihovnahod.cz/

  

Platnost certifikace

1. 7. 2023 až 30. 6. 2028
Datum: 
Út, 2023-07-25

Poslední aktualizace: 25.07.2023, 11:45