Nová příručka Jak řídit knihovnu. Příručka pro začínající ředitele/vedoucí knihoven

Jak řídit knihovnu. Příručka pro začínající vedoucí knihovny

Kolektiv autorů: Daniela Divínová, Lenka Dostálová, Jitka Kotisová, Šárka Pazderová, Vít Richter, Richard Ščerba, Marie Šedá

 

Koncem roku 2021 vydal Knihovnický institut NK ČR příručku pro začínající vedoucí pracovníky knihoven.  Příručka vyšla v nákladu  500 kusů a byla rozšířena o elektronickou formu, která navíc obsahuje vzory různých dokumentů (formuláře, smlouvy, pravidla, předpisy apod.). k využití při praktickém provozu knihovny. Příručka obsahuje více než čtyřicet vzorových dokumentů (mj. různých formulářů), přibližně padesát konkrétních příkladů dokumentů z knihoven (mj. z Národní knihovny ČR) a téměř třicet návodů na řešení různých situací z praxe.

 

Vzory svých dokumentů poskytla zejména Národní knihovně ČR, Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Knihovna J. Mahena v Brně a Knihovna města Ostravy.

 

Příručka je k dispozici na: https://prirucky.ipk.nkp.cz/rizeni/start 

 

Přehled dalších příruček, doporučení a standardů najdete na: https://prirucky.ipk.nkp.cz/start Tato příručka je (stejně jako ostatní příručky) k dispozici ve více formátech vhodných pro tisk či čtení na různých zařízeních, viz blíže https://prirucky.ipk.nkp.cz/wiki/ebook_help.

 

Cílem autorů je postupné rozšiřování příručky o další témata a její průběžná aktualizace. Podněty je možné zasílat prostřednictvím formuláře na: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXSSn2lCLh-R3vBmNjxA93IyEzX0HbsYVAdnTV7w0A8id-Zw/viewform

Datum: 
Út, 2022-05-24

Poslední aktualizace: 24.05.2022, 09:00