Soutěž KNIHOVNA ROKU - metodika pro soutěžící knihovny

V červenci 2022 vydal Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR metodickou příručku pro knihovny nominované na ocenění MK ČR Knihovna roku v kategorii Základní knihovna. Jejím cílem je nejen připomenout podmínky soutěže a pravidla hodnocení, ale na základě praktických zkušeností poradit, jak se připravit na návštěvu hodnoticí komise a jak svou knihovnu prezentovat. Autorkami manuálu jsou Mgr. Lucie Macháčková a PhDr. Marie Šedá z Knihovnického institutu Národní knihovny ČR.

Elektronická verze manuálu je dostupná na webových stránkách Knihovnického institutu Národní knihovny ČR: https://ipk.nkp.cz/docs/knihovna-roku-metodika-pro-soutezici-knihovny

Datum: 
Čt, 2022-07-07

Poslední aktualizace: 07.07.2022, 09:04