Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2018

Moravská zemská knihovna v Brně ocenila nejlepší komunitní knihovny Jihomoravského kraje 2018

KOMUNITNÍ KNIHOVNA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2018

TOP KOMUNITNÍ KNIHOVNA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2018

Jednou z prioritních oblastí k zajištění budoucího rozvoje knihoven podle Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2017 až 2020 je budovat knihovny jako „otevřená, vzdělávací, kulturní, komunitní a kreativní centra“.

Proměnu knihoven na centra neformálního vzdělávání podporujících rozvoj, sounáležitost a spolupráci komunit v místě deklaruje také nová Globální vize IFLA, na které se podíleli knihovníci z České republiky.

V úterý 20. listopadu 2018 se v Moravské zemské knihovně konalo slavnostní setkání knihoven a jejich zřizovatelů spojené s oceněním nejlepších komunitních knihoven Jihomoravského kraje.

Pěti knihovnám, vítězům jednotlivých soutěžních kategorií, byl udělen titul Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2018.


Celkem dvacet pět knihoven soutěžilo v pěti soutěžních kategoriích rozdělených podle počtu obyvatel.


„Za aktivní přínos knihovny v rozvoji komunitního života obce, za podporu kulturního a společenského života a nadstandardní rozvoj veřejných knihovnických a informačních služeb obdržely ocenění

-        v kategorii 501 až 1 000 obyvatel: Obecní knihovna Nemojany, okres Vyškov

-        v kategorii 1 001 až 3 000 obyvatel: Městská knihovna Jevišovice, okres Znojmo

-        v kategorii 3 001 až 5 000 obyvatel: Městská knihovna Velké Pavlovice, okres Břeclav

-        v kategorii 5 001 až 1 000 obyvatel: Městská knihovna Mikulov, okres Břeclav

-        v kategorii 10 001 a více obyvatel: Městská knihovna Kyjov, okres Hodonín

-         

Po osobní návštěvě těchto knihoven byla hodnotící komisí zvolena jako TOP Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2018 Městská knihovna Velké Pavlovice

„za mimořádný přínos v rozvoji komunitního života, za podporu a rozvoj spolupráce na místní úrovni a rozvíjení mezigeneračních vztahů, zejména za neutuchající zájem participovat na současném životě města Velké Pavlovice a aktivně se podílet na jeho budoucím rozvoji“.

 

Pro nový způsob oceňování podporující komunitní charakter knihoven se v letošním roce rozhodla Moravská zemská knihovna v Brně ve shodě se současnými trendy podporujícími vizi knihoven jako míst setkávání a rozvoje komunit v místě s mezigeneračním přesahem.

 

Oceňování zahájil prof. Tomáš Kubíček, ředitel Moravské zemské knihovny„Příští rok oslavíme sté výročí vzniku systému veřejných knihoven. Podle tzv. Masarykova zákona musela každá politická obec zřídit knihovnu, která bude přístupna všem obyvatelům. Nejdůležitější nástroj demokratizace prvorepublikové společnosti byl na světě. A tím i jedna z významných funkcí knihoven – kultivace občanské společnosti a vytváření prostoru, v němž je možné se potkávat nad společnými tématy. A to je to, co máme na mysli, když mluvíme o komunitní roli knihoven. Jak důležitá je, o tom svědčí i onen nejdemokratičtější zákon první republiky – zákon o veřejných knihovnách."

 

 Knihovnická slavnost se konala pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka, pozvání přijal radní Jihomoravského kraje za oblast kultury a památkové péče Ing. Tomáš Soukal. 

Z hodnotících kritérií:

  • počet kulturních akcí a počet návštěvníků kulturních akcí
  • počet vzdělávacích akcí a počet návštěvníků vzdělávacích akcí
  • zaměření aktivit na širokou veřejnost, nejen na čtenáře knihovny
  • mezigenerační aktivity
  • spolupráce s organizacemi v místě (MŠ, ZŠ, zájmové spolky apod.)
  • vzhled a vybavení knihovny
  • zapojení knihovny do života a plánu rozvoje obce

 

Akci podpořila firma Elsyst Engineering, CEIBA, Cosmotron Bohemia, s.r.o., Knihkupectví DanielaSedaci-pytle.cz.a Stolařství Spáčil Křenovice.

 

V rámci hudebního programu vystoupili žáci ZUŠ Brno Vranovská, příspěvková organizace, pod vedením Mgr. Bronislavy Schoříkové.

 

Fotografie ze slavnostního oceňování:

https://www.zonerama.com/nempa83/Photo/4845256/166062657?secret=754Rk41yfJPD8A1P3N9L204QL

 

PřílohaVelikost
ZÁŠTITA PANA HEJTMANA3.8 MB
PROPOZICE SOUTĚŽE KOMUNITNÍ KNIHOVNA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2018.pdf561.61 KB
KOMUNITNÍ KNIHOVNA PULSUJÍCÍM SRDCEM OBCE.pdf1.08 MB
Datum: 
Pá, 2018-08-31

Poslední aktualizace: 04.02.2019, 10:50